Son güncellenme :02.04.2018 11:17

Anasayfa > Manşet > Üstündağ, Gökova için Meclis Araştırması istedi

02.04.2018 Pts, 11:17

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Türkiye Büyük Milet Meclisine Gökova Körfezinin imara açılması ile ilgili olarak Meclis Araştırması açılmasını istedi. Üstündağ, daha önce Ekolojik Temelli Doğal Sit çalışmasını Bilimsel amaçla değil, Muğla’nın ranta teslim edilesi amacıyla yapıldığını belirterek Projenin iptalini istemişti. Ancak, 16 Mart 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Kararname ile Projenin Gökova paftası Bakanlar Kurulunca onaylanmıştı. Üstündağ, daha önce de bir basın toplantısı düzenleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de istifa etmesini istemişti.
Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Muğla ve ülke kamuoyunda büyük tepkilere yol açan karar için açılmasını istediği Meclis Araştırmasında Ekolojik Temelli sözde Bilimsel proje ile Doğal SİT alanlarının büyük ölçüde kaldırıldığını veya SİT derecelerinin düşürüldüğünü bunun da Muğla’nın kıyı şeridinin betonlaşarak talan edileceği anlamına geleceğini, ayrıca son aylarda sahillerin kiraya verilerek ihale şartnamelerinde yapılaşmaya da ikan verildiğini söyleyerek Meclis Araştırması açılmasını istedi.
“İktidar Muğlalıları kandırdı”
Üstündağ, meclis araştırması ile ilgili olarak şunları söyledi: “Muğla kıyıları ve doğal güzellikleriyle dünyanın gözdesi olan bir coğrafya, ama maalesef bu güzellikler iktidarın saldırısı altında. Muğla’daki kıyım Gökova körfezinin yapılaşmaya açılmasıyla had safhaya ulaşmıştır. Halbuki Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Dalyan’da Sit projelerinin Muğlalılara sorulmadan kaldırılmayacağına dair söz vermişti. Ama sözünde durmadı. Muğla halkı iktidar tarafından kandırılmıştır. “
“Projenin içinde kaçak yazlık saray da var”
Üstündağ; “ Kimsenin göremediği bilimsel raporlara dayanılarak Muğla’da 12 bin 562 hektar alan doğal sit statüsünden çıkarılmış, 75 bin 258 hektar alanda ise sit statüsü azaltılması amaçlanmaktadır ve bunun ilk adımını Gökova körfezini imara açarak atmışlardır. Gökova körfezindeki doğal sit alanları neredeyse üçte bire indirildi. Gökova körfezi bu yapılaşma baskısını kaldıramaz. 1. Derece Doğal SİT statüsünden çıkarılan yerler arasında Cumhurbaşkanlığı Yazlık Sarayı da var. Bu kadar acele etmelerinin sebebi de bu Yazlık Saraydır. Yani Minareyi kılıfına uydurmuşlar.”dedi.
“Muğla kıyıları betonlaşacak”
Bakanlar Kurulu Kararının hayata geçmesi durumunda Muğla kıyılarının betonlaşacağını ileri süren Üstündağ; “1479 km kıyı uzunluğuna sahip Muğla’nın, kıyılarını, sulak alanlarını ormanlarını, ekolojik ve ekosistemi yok edecek, kıyılarının betonlaşmasına yol açacak bu proje, Muğla’yı talan etme projesidir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla doğal sit alanlarının durumunun yerinde tespiti amacıyla, 29.09. 2013 tarihinde bir ihale yapmış ve yapılan 3 aylık çalışma sonucunda, 29.12.2013 tarihinde Muğla’da, doğal sit statünden çıkarılacak bir alan olmadığı belirlenmiş ve rapora bağlanmıştır.” Diye konuştu.
“Projenin içinde kaçak yazlık saray da var”
Okluk koyunda yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı konutuna da dikkat çeken Üstündağ; “Muğla Büyükşehir Belediyesine gönderilen harita ve ekleri ile görüş istenmiş, 10.11.2016 tarihindeki meclis toplantısında çalışmaya itiraz edilmiş, ancak bu karar beklenmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu 01.11.2016 tarihinde tescil kararı almıştır. Bu tescil kararı kamuoyundan gizlenerek itiraz hakkı dahi verilmeden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yani yangından mal kaçırır gibi proje onaylanmıştır. Acaba bu telaşın nedeni şu anda mecliste yasalaşmak için bekleyen “tabiatı ve biyolojik çeşitliliği koruma yasa tasarısı” olmasın.
Üstelik sadece Gökova paftasının onaylanması için neden acele edildi. Kaçak Yazlık Saray’ın da bu paftada olmasından mı acele edildi.” Şeklinde konuştu.
“Komisyon eliyle talan yapılıyor”
Komisyon üyelerinin 4’ünün bakanlık çalışanı olduğunu hatırlatan Üstündağ; “Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun yedi üyesinden dördü Çevre ve Şehircilik bakanlığının kadrolu çalışanıdır ve Ankara’da görevlidirler. raporu onaylamak için Muğla’ya gönderilmişlerdir. Komisyonun başkanı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısıdır. Komisyonun Başkan Yardımcısı ise Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tabiat Varlıkları Şube Müdürüdür. Komisyonun üyelerinden biri Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün Yatırımlar Şube Müdürüdür. Sözde bilimsel rapor hakkında karar alan da onaylayan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Yani kendileri çalmışlar, kendileri oynamışlar. Bakanlık Muğla’ya bir karabasan gibi çökmüştür.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü, Muğla’daki Özel Çevre Koruma (ÖÇK) alanları ile ilgili ayrıca, yeni bir çalışma başlatmıştır. Ekolojik temelli doğal sit çalışması ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. Aynı bakanlığın iki genel müdürlüğünün, diğer müdürlüğün aynı yerde yaptığı veya yapacağı çalışmadan haberi yoktur. Bu da iktidarın ne kadar savruk bir durumda olduğunu gösteriyor.” Dedi.
“Uluslararası sözleşmeler aykırı”
Uygulamaların uluslararası sözleşmelere de aykırı olduğunu vurgulayan Üstündağ şunları ekledi: “ Burada, Uluslararası sözleşmelere aykırı olan bir çalışma da söz konusudur. Çalışma yapılan alan 1988 tarihinde bakanlar kurulu kararı ile ilan edilmiş Gökova Özel Çevre Koruma bölgesidir. Sözkonusu koruma statüsü, “Akdeniz’in Deniz Çevresinin ve Kıyı Alanlarının Korunması (Barcelona) sözleşmesi” ne ve bu sözleşmeye dayanarak hazırlanmış “ Akdeniz’de özel koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokol” “Akdeniz’de özel koruma alanlarına ilişkin protokol” ve “Akdeniz’in kara kökenli kaynaklardan kirlenmeye karşı korunması protokolü” gereğince belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyorum. uluslararası sözleşme yükümlülüklerine niçin uyulmuyor. Mezkur sözleşme ve protokollere göre doğal sit derecelerinin düşürülmesi ve kaldırılması mümkün değildir.
Muğla’yı talan edecek ucube projeyi Muğlalılardan gizleyerek halktan gerçekleri saklayan Çevre ve Şehircilik Bakanının artık o koltukta oturması mümkün değildir. Kamuoyuna yalan söylemenin, halkın ve doğanın zararına hareket etmenin gereğini yapmasını bekliyoruz. Bakanlığın Muğla’dan elini çekmesini istiyoruz.
Doğal sit alanlarını gerek kaldırarak, gerekse derecelerini düşürerek Muğla’ya ve ülkeye verilecek zararın önlenmesi için de, projelerin iptalini ve ortadan kaldırılmasını ayrıca talep ediyoruz.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.