BAŞKAN KARAKUŞ: HEDEFİMİZ ÜYEYE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası  (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, görevde bulundukları 8 yılı değerlendirdi. Başkan Karakuş, göreve başladıkları andan itibaren üyeleri bir adım öne taşımak ve Muğla’nın...

BAŞKAN KARAKUŞ: HEDEFİMİZ ÜYEYE EN İYİ HİZMETİ SUNMAK

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası  (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş, görevde bulundukları 8 yılı değerlendirdi. Başkan Karakuş, göreve başladıkları andan itibaren üyeleri bir adım öne taşımak ve Muğla’nın bilinirliği ve markalaşmasıyla birlikte ekonomik anlamda da kalkınması için çalışmalar yaptıklarını, hayata geçirdikleri ve geçirmeyi planladıkları tüm projeleri de bu yönde hazırladıklarını söyledi. Başkan Karakuş amaçlarının üyelere AB standartlarında hizmet sunmak ve Muğla’nın sesinin daha güçlü çıkmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

HABER: Göreve gelirken ve görev yaptığınız süre içerisinde benimsediğiniz yönetim anlayışınızı anlatır mısınız?

BÜLENT KARAKUŞ:Bir ilin kalkınması için o kentteki valilik, belediye, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edebilme, birlikte çalışabilme kültürüne sahip olması çok önemli. Biz hepimiz, ‘’Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’’ sözünde olduğu gibi, Muğla için tüm kurumlarla, ekip ruhu içinde hareket ediyoruz.  Yaptığımız çalışmalarda Oda yönetiminde ekip ruhu ile kararlar alıyor ve bu kararları hayata geçiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden beri Muğla odaları ve kurumları ile birlikte, Muğla’nın geleceği için birlikte hareket ediyoruz.’ Muğla’daki Odalar olarak Türkiye’ye örnek teşkil edecek projelere imza atıyoruz. Odalarımızla her 2–3 ayda bir araya geliyor, Muğla’mızın sorunlarını masaya yatırarak çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara ve kurumlara sunuyor ve çözüme kavuşturuyoruz. Muğla’nın geleceği için uyum içinde çalışan tüm oda başkanlarımız ve kurumlara da teşekkür ediyorum. Türkiye’de birçok kurumun ve kişilerin hayallerini süsleyen, içinde var olmanın özlemini duyduğu, şu an hizmet vermekte olduğumuz yeni hizmet binamızı üyelerimizin hizmetine sunduk. Maddi imkanlar ölçüsünde ve ortak akılla yapılabilecek olanının en iyisini yaptık. Eğer bu bir başarı ise bunun sebebi geçmişte ve her iki dönemde de belirlediğimiz meclis üyesi ve yönetim kurulu üyelerimizin yetkinliği, konularında başarılı kişiler olmaları, ortak akıl üretme ve uygulama noktasında hiçbir siyasi düşünceye pirim vermemeleridir. Yapılan her şey sadece üyelere daha iyi hizmet daha güzel ortamlarda fakat aynı zamanda uluslararası standartlarda verilmenin çabası olduğu gerçeğinden yola çıkılarak yapılmıştır.

HABER:  Muğla’nın büyükşehir olmasını ekonomik ve sosyal yönden nasıl değerlendiriyorsunuz?

BÜLENT KARAKUŞ:  Büyükşehir olmamız önemli bir süreç. Büyükşehir süreci ile birlikte ekonomik canlanma yaşanacağını düşünüyorum. Bu sürecin başlangıcı ile birlikte şimdiden çok sayıda yatırımcı Muğla’da arazi bakmaya, hangi alanlara yatırım yapılabileceğini araştırmaya başladı. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası olarak edindiğimiz tecrübeyi Muğla’ya yatırım yapmak isteyen yatırımcılarla paylaşacağız. Bu süreçte bizim, ‘’Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’’  projemize çok önem veriyorum.  Bu bölgede üretilecek ürünlerin bölgemiz tüketim alanı olduğu için bölgemize çok rahat dağıtımı gerçekleşecek.  Ayrıca, bu proje ile ciddi bir istihdam ortaya çıkacak ve ekonomik hareketlilik yaşanacak.Ayrıca Büyükşehirle birlikte imar planlarının tek elden yapılmasının gereksiz bazı yatırımları engelleyeceğini ve bölgesel ölçekte yatırımların ilimize kazandırılacağını düşünüyorum. Ayrıca, bu süreçte her ilçe farklı bir yönüyle ön plana çıkartılabilir. Muğla’nın Büyükşehir olması sürecine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu sürece diğer Odalarımızda ciddi katkı sağlayacaktır.

HABER: Hayata geçirdiğiniz ve planladığınız projeleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

BÜLENT KARAKUŞ:Oda  üyelerimize ve Muğla’ya ciddi oranda katkı sağlayacak olan projelerimiz var.  Açılışını 3 Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız ’’ Karia Yolu Projesi ‘’ bunlardan bir tanesi.  Söz konusu projemizle,Muğla bölgesinde çok eskinden beri kullanılan birçok patika yolun tekrar canlandırılması amaçlanıyor. Bunların bir bölümü toprak altında kalmış, bir bölümü çalı ve çırpı ile kaplanmış. Öncelikli amacımız, bu yolları yeniden turizme kazandırmak. Bu proje kapsamında 800 kilometrelik bir güzergah belirledi. Bu güzergahın koordinatları çıkartıldı. Yoldaki işaretleme ve levhalama çalışması tamamlandı.  Projemizi tanıtan farklı dillerde kitap basılarak tanıtımı yapılacak.

Aynı zamanda Dünya’nın farklı ülkelerinde düzenlenen turizm fuarlarında yolun tanıtımını en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’ye gelen turistlerin büyük bir bölümünün doğal ve tarihi açıdan zengin bir güzergaha sahip olan ilimizi tercih edeceğine inanıyorum. Bu proje tamamlandığında, Turizm Bakanlığı’na devir edeceğiz ve yolun bir kültür yolu olarak kültür envanterine geçmesini sağlayacağız. Alternatif turizm kapsamında, ilimize ilk yıl 25 bin kişinin gelmesini ve Karia Yolu’nda yürümesini bekliyoruz.  Turizmi 12 aya yayacak olan Karia Yürüyüş Yolu projemizle kırsal kesimlerde yaşayanları da turizme dahil ederek, Muğla’nın markalaşması yönünde ilerlemesine katkı sağlamış ola cağız.

HABER:   Fuar ve Yaşam Alanları Proje’niz hakkında bilgi verir misiniz?

BÜLENT KARAKUŞ: Bütün projelerimiz gibi bu da ilimiz ve bölgemiz için çok önemli projelerimizden biri.  Arazi temini ile ilgili süreç tamamlandı. Hazineye ait Muğla girişindeki 82 dönümlük alanı kiralama yoluyla Odamıza kazandırdık.  Kesin irtifak hakkının kazandırılması için de Sayın Başbakanımızın imzasını bekliyoruz.  Başbakanımızdan imza çıktıktan sonra fuar alanıyla ilgili süreç hızlanacak. ‘’Projeye, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)  3 milyon lira, Dünya Ticaret Merkezi ise 1 milyon lira katkı sağlayacak. Projenin toplam maliyeti 12 milyon lira, kalan 8 milyon liralık kısım ise ilimiz kaynaklarından karşılanacak.  Fuar alanının Muğla’nın tanıtımı ve ekonomik hayatına katkı sağlayacağına inanıyorum. İlk birkaç yıl içinde 10-12 fuara ulaşmayı planlıyoruz. İlk planda fuarları ziyaret edecek olan yaklaşık 100 bin kişinin özellikle ölü sezonda Muğla’ya ekonomik bir hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz. Fuarları ziyarete gelen insanlar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini yakından görmek amacıyla yapacakları ziyaretlerle de bölge ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. Fuarları ziyaret amacıyla bölgeye gelen insanların sağlayacakları ekonomik girdi ile bölgede ciddi bir ekonomik hareketlilik ortaya çıkacak.Muğla’nın sahip olduğu özelliklere sahip bir kente yakın coğrafyamızda rastlamadım. Muğla sahip olduğu doğal ve tarihi zenginlikleri ile Türkiye’de ve dünyada farklı bir konumda. İlimizde 195 tane ören yeri bulunuyor.  Sahip olduğumuz bu zenginliklerin tümünün bir marka olarak tanıtılması hayati öneme sahip.  Muğla’nın bir marka olarak tanıtımına büyük önem veriyoruz. Bu tanıtım sürecinde de tüm kurumlarla ortaklaşa hareket ediyoruz.  Bu süreçte de kentimizin markalaşan ürünlerinin tanıtımına da katkı sağlamış oluyoruz.

HABER: Yörük Köyü ve Gıda ve Lojistik İhtisas Sanayi Bölgesi  kurma ve E-Oda projelerinizde geldiğiniz aşamalarını hakkında bilgi verir misiniz?

BÜLENT KARAKUŞ: Turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak adına hayata geçirmeyi planladığımız ve çalışmalarına devam etiğimiz bir projeYörük Köyü Projemiz. Söz konusu proje ile Yörük yaşamını birebir anlatan, ziyaretçiler içine girdiği zaman 100 yıl önce 200 yıl önce Yörüklerin tüm yaşam tarzını yerinde görebilecekleri bir köy olacak. Muğla’mıza yaklaşık yerli yabancı 7–8 milyon turist geliyor. Bu rakamın 3 milyonu yabancı 4 – 5 milyon civarında da yerli turist şeklinde.  Bu turistlerin mutlaka yüzde 10 civarındaki kısmının bu köyü ziyaret edip iç bölgelere ciddi bir gelir sağlamasını hedefliyoruz.

Bunun yanında yine Gıda ve Lojistik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili girişimlerimize başladık ve bu organize sanayinin kurulması ile ilgili başvurumuzu yaptık. Organize Sanayi Bölgemizi de hayata geçirdiğimizde tüm turizm bölgelerimize hizmet verecek bir tesisimiz ve önemli bir istihdam kaynağımız da hayata geçmiş olacaktır. E-Oda projemizin alt yapısını tamamladık. Çok kısa bir süre sonra üyelerimize bir tuş kadar yakın olacağız.

HABER:  Görevde olduğunuz süre içerisinde MUTSO’ya ve üyelerine kazandırdığınız yenilikler neler oldu?

BÜLENT KARAKUŞ: 129 yıllık geçmişe sahip olan odamızın sorumluluğunun bilinciyle öncü ve örnek olmaya devam edeceğiz. Çünkü en büyük amacımız ve görevimiz üyelerimize hizmete ile birlikte Muğla’nın hak ettiği refah düzeyini yakalamasına katkı sağlamaktır. Görevde olduğumuz 8 yıldır söz verdiğimiz bütün projelerimizi hayata geçirmeyi başardık. Muğla Ticaret Odası’nı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na dönüştürdük. Ulusal ve Uluslararası ölçekte etkili bir Muğla Lobisi oluşturduk.

ISO 9001 Kalite Yönetim Belgemizi aldık. Akredite oda olduk. Artık odamızda verilen tüm hizmetler Avrupa Birliği standartlarındadır.

Bize bağlı ilçelerimizde yerinde çözümler üretecek yetkili temsilcilikler kurduk. Göreve geldiğimizde 25 TL olan belge fiyatlarını ilk dönem 15 TL’ye indirdik. İkinci dönemin sonunda belge fiyatlarımız halen 20 TL olarak devam etmektedir. Belge fiyatlarını düşürmemize rağmen bütçeyi 4 katına çıkardık. Bunu da yeni birimler ekleyerek, hizmetlerden aldığımız ücretlerle hizmet odaklı çalışarak gerçekleştirdik.

Daha önce üyelerimizin ve diğer ihtiyaç sahiplerinin çok büyük zorluklarla ve masraflarla İzmir Ulaştırma İl Müdürlüğü’nden aldıkları K belgelerini odamızda vermeye başladık. TAPDK, Sanayi ve KOBİ Birimi, Sigortacılık Birimlerini kurduk ve KOSGEB Sinerji Odağı şeklinde başlayan hizmetimiz KOSGEB İl Müdürlüğü’nü ilimize kazandırarak üyelerimizin yaklaşık 20 milyon TL. kredi kullanmalarına imkan sağladık.

Benimsediğimiz, çoğulcu, katılımcı ve demokratik yönetim anlayışı ile görev yaptığımız süre içinde tüm üyelerimizin ve tüm sektörlerimizin ufkunu açmak sınırlarını zorlamak ve yeni pazarlar bulmak için yurt içi ve yurt dışı ticari aktörlerle işbirlikleri ve görüşmeler yapılarak bağlantılar kuruldu. Sektörel sorunların çözüme kavuşması adına daima üst bürokrasiyle temas halinde olduk. İlçelerimizdeki diğer ticaret odaları ve borsa ile 8 yıldır ortak toplantılar düzenledik. Böylece hem ilçe odaları ile hem de diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlik ve beraberliği sağlayarak Muğla’nın sesinin daha güçlü çıkmasını sağladık.

Bu haber toplam 111 defa okunmuştur

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.