Muğla Haber Gazetesi

“ULUSLARARASI DÜZEYDE HİZMET VERİYORUZ “

“ULUSLARARASI DÜZEYDE HİZMET VERİYORUZ “
21 Kasım 2017 - 11:02

Bir süre önce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde konuşlanan Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete girmişti.
Söz konusu sağlık merkezinin konumu neydi?
İl merkezi yanında bölgesi, daha öte uluslararası düzeyde hizmet verecek miydi?
İlişkin olarak Başhekim Prof.Dr. Ümit Başer Semiz, ne diyordu?
Hastane gerçekten uluslararası düzeyde sağlık merkezi haline gelir miydi?
İşte aynı sorular olmak üzere daha birçok konularda başhekim Prof.Dr. Ümit Başer Semiz’in görüşlerini almak üzere gazeteci Tansel Coşkun’la birlikte söyleşi gerçekleştirdik.
***
Muğla’ya geldiğinizde hastane bazında nasıl bir tablo ile karşılaştınız?
Bende Egeliyim. Balıkesir-Edremit doğumluyum.
Ege Bölgesinde konuşlanan illerin dolayısıyla Muğla’nın konumunu az çok biliyordum.
Ne var ki Muğla’ya ilk geldiğimde sürpriz bir tablo ile karşılaştım.
Muğla, hastaneler ve sağlık hizmetleri bağlamında, Türkiye genelinin oldukça altındaydı.
Oysa konumu gereği, sağlık hizmetleri yönünden çok daha ileride olması gerekirdi.
Ümit ediyorum ki önümüzdeki süreçte, gözde sağlık kuruluşlarından biri haline getireceğiz.
Siz göreve başladığınızda hastanelerin durumu gerçekten çok mu kötüydü?
Asıl yadırgadığım konulardan biri buydu.
Türkiye genelinde, özellikle turizm bağlamında İstanbul ve Antalya’dan sonra 3.sırada yer alan, ilişkin olarak yerli yabancı tahminlerin üzerinde turist alan bir kentin sağlık merkezleri bu şekilde olmamalıydı.
Tüm yapılar eskiydi.
Çoğu illerde konuşlanan sağlık merkezlerinin oldukça gerisindeydi.
Dedim ya böyle olmamalıydı.
Bu nedenle, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gerektiği noktasından hareketle hemen kolları sıvadık.
Başka çaremiz yoktu.
Ne yapıp edip yeni sağlık merkezlerinin konuşlanması için harekete geçmek kaçınılmazdı.
Nitekim gereğini yapmak için hastane yönetiminin bilgileri ve siyasilerin devreye girmesiyle, modern bir sağlık merkezinin yapılması kararı alınmıştı.
Bu nedenle 4 sene öncesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte Eğitim ve Araştırma Hastanesinin temeli atılmış oldu.
Şimdi Türkiye’de bir emsali daha olmayan hızla yapımı tamamlanan hastanede, vatandaşlarımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Nasıl bir hizmet vermeyi düşünüyorsunuz.
Özellikle modern sağlık hizmetlerinin verilmesi bağlamında?
Şu aşamada yeni hastanemizde optimum hizmet vermek için uğraşıyoruz.
Bu tür bir hizmeti insanımız çoktan hak etmişti.
Aslında sağlık hizmetleri açısından beklentilerin karşılanmasında etken olan toplumdur. Toplumun bu bağlamda harekete geçmesi, beraberinde taleplerin yerine getirilmesini öngörür.
Peki talep konusunda insanımızın yaklaşımlarını nasıl görüyorsunuz?
Özellikle Muğla’da, devletten hizmet bağlamında halkın talepleri çok yoğun değil.
Kuşkusuz bu eğilim, dikkat çekmenin ötesinde Ege insanı adına ayrıcalıklı bir yaklaşım..
Kabul edilmesi gerekir ki, bölge insanı mağrurdur.
Bir şeyler talep etmeyi, devlete saygısızlık olarak nitelendirir.
Ne var ki bu yaklaşım, sistemi harekete geçirmekte geri kalınmasını öngörür.
***
Hastane bünyesinde konuşlanan tüm branşlar için yeterli sayıda doktorlar var mı?
Kısaca, kadro yeterli diyebilir misiniz?
Hemen belirteyim ki hekim ve öğretim üyesi itibariyle yeterli düzeye geliyoruz.
Zira burada çalışmak isteyen hekimlerin sayısı gittikçe artıyor.
Şu aşamada en önemli ihtiyaçlardan biri, ilave personel..
Hemşire, yardımcı sağlık personeli olmak üzere her branştan elemana ihtiyacımız var.
Talebimiz bu doğrultuda olacak.
Bunlar karşılandıktan sonra hizmet kalitesi daha da yükselecektir.
Zira hizmet kalitesi insan gücüyle orantılıdır.
Gerçekte nasıl bir hastane hayal ediyorsunuz?
Benim hayalim, gönümüz şartlarında özel hastanelerde her bakımdan neler varsa, aynısı bizim hastanemizde olsun.
Özellikle teknik donanım ve personel bağlamında.
Zaman içerisinde, hasta memnuniyetini sağlamak için tüm eksikliklerin giderileceğini düşünüyorum.
***
Şu aşamada, gerçekten olmazsa olmaz olarak gördüğünüz ihtiyaçlarınız neler?
Yardımcı sağlık ve destek personeline ihtiyacımız var.
Bunları sağlamak durumundayız.
Zira bakanlığın anjiyo planlaması var. Bu yüzden her alanda gecikmenin olmaması gerekir.
Bu konuda sevindirici olan siyasilerin destek olmaları..
Anjiyo için geçmişte şartlar uygun değildi. Şimdi biran önce şartlar yerine getirilmeli.
Özellikle onkoloji hastaların şehir dışına çıkmalarını istemiyoruz.
Bu yüzden mutlak surette radyo- terapi biriminin kurulması gerekir.
Vatandaşlarımız şehir dışına gitmek istemedikleri için mutlaka bu merkezler kurulmalı.
Sonra gurbetten gelenler var.
Şahsen hasta yakınlarının dışarıda arabaların içerisinde yatmaları beni çok rahatsız ediyor.
Bu nedenle istiyoruz ki, hiç kimse dışarı gitmek zorunda kalmasın.
Hastanemiz olarak en ileri tetkikler yapıyoruz.
Bu yüzden bir alanda refakatçı oteli yapmayı düşünüyoruz.
Hastane bünyesinde başkaca ne gibi donanımlar istiyorsunuz?
En büyük beklentilerimizden biri, çocuk bahçesi oluşturmak..
Yanı sıra okul açmak..
Biz istiyoruz ki, zaruri durumlarda çocukların okula gitmesi yerine okul çocuğun ayağına gelsin.
Gelinen noktada eczanelerin durumu?
Hastane ve eczane birbirini tamamlayan sağlık üniteleridir.
Şu aşamada, hastane olarak sürece müdahale edemiyoruz.
Buna karşın sivil toplum harekete geçip ortak irade oluşturulmalı.
Ancak o takdirde bir çözüm yolu bulunabilir.
Eski hastanelerin konuşlandığı alanla ilgili ne düşünülüyor?
Tamamen boşaltıldı mı?
Başka bir kuruma devri söz konusu olabilir mi?
Bir kere hemen altını çizeyim.
Merkezdeki binalardan çekilmemiz, terk ettiğimiz anlamına gelmez. İlerleyen süreçte mutlaka daha faal hale gelecektir. Dolayısıyla burada da tüm poliklinikler olacak.
Böylelikle eczanelerin mağduriyeti de önlenmiş olacak.
Bir kez daha vurgulamak istiyorum.
Burasının bir başka kuruma devredilmesi asla söz konusu olamaz.
Kaldı ki şu aşamada orada her birim adına görev yapan personelimiz var.
Peki, eski binaların yerine yeni sağlık birimleri yapılacak mı?
Aslında bunun kararını verecek olan irade biz değiliz.
Buna karşın ümit ediyorum ki süresi içerisinde eski binaların yerinde yeni sağlık üniteleri yer alacaktır.
Bilindiği gibi halkımız yıllarca başka iller hastanelerine gitmek zorunda kaldı.
Şimdi bunun önüne geçilecek mi?
Halkımızın bu konudaki mağduriyeti önlenecek mi?
Şu aşamada memnuniyetle gözlüyoruz ki vatandaşımızın bir başka ile gitmesi çok büyük oranda azaldı. Dolayısıyla hastanemize talepler arttı.
Yanı sıra çok kısa süre içerisinde değişik branşlarda hekimler hastanemizde göreve başlayacak.
Dolayısıyla tüm ihtiyaçlar karşılanacaktır.
Teknik donanım bağlamında yeni hastanenin durumu nasıl?
Aslında son 2 senelik süreçte tıbbi donanımın oluşturulması bağlamında modern cihazlara sahip olduk.
Bunlarla yetinmeyip son teknolojiyi öngören cihazlar alıyoruz.
Yeni hastane, her türlü eksiklikler tamamlandığında, özellikle hekim, sağlık personeli ve teknik anlamda, ileri düzeyde sağlık merkezi haline gelebilir mi?
Bu konuda iddialıyız.
Dolayısıyla büyük düşünmeliyiz.
Bu nedenle yakın süreçte yerel ve ulusal değil uluslararası düzeyde hizmet veren sağlık kurumu olarak yerimizi alacağız.
Sağlık turizmi bağlamında ne düşünüyorsunuz?
Aslında sağlık turizmi başlı başına bir uğraş.
Buna karşın Muğla, sağlık turizmi bağlamında ideal merkezlerden biri.
Bu nedenle hastanemiz, aynı zamanda sağlık turizmi adına aranan kurumlardan biri olacaktır. Kentimize gelen turistler mutlak surette, muhtemel sıkıntılarını hastanemizde gidereceklerdir.
Dedim ya hastanemiz, sağlık turizminin gurur noktalarından biri olacaktır.
Yanı sırı kurum bünyesinde yaşlı bakım ünitesi, rehabilitasyon merkezi, sanatoryum ve göğüs ünitesi olmak üzere tüm birimler konuşlanacaktır.
Böylelikle tam teşekküllü hastane olarak yerini alacaktır.
Tıp Fakültesi adına neler söyleyeceksiniz?
Okulumuz ilk mezunlarını verdi.
Buna karşın gururlandığımız bir gelişme oldu.
Uzmanlık sınavında dereceye giren öğrencilerimiz vardı.
Şu aşamada tıp Fakültesi bünyesinde zengin öğretim üyesi kadromuz var.
Bu nedenle fakültemiz her geçen gün daha bir tercih edilen konuma kavuştu.
Bizleri daha mutlu eden Tıp Fakültesinin, Türkiye genelinde orta sıralarda yer alması.
Sonuç itibariyle, özellikle Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma ve Eğitim Hastanesiyle ilgili, nasıl bir mesaj vereceksiniz?
Bir kere hemen belirteyim ki yeni hastanemiz olarak çok hızlı yok kat ettik.
Zira 2014 Kasım ayında temeli atılmıştı.
Şimdi hizmet verir hale geldik.
Bunun Türkiye’de bir örneği yok.
Yine de süresi içerisinde eksikliklerimizi daha da gidereceğiz.
Sloganımız, yerel, ulusal değil, uluslararası akredite sağlık hizmeti vermek. Kurum olarak bunu amaçlıyoruz .
Dolayısıyla bu tür heyecan içerisinde çalışıyoruz.

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

KÖŞE YAZARLARI
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Mugla Haber Gazetesi - Atilla Taha