Muğla Haber Gazetesi

Türk Adalarındaki madenler Yunanistan’a gidiyor

Türk Adalarındaki madenler Yunanistan’a gidiyor
13 Ağustos 2014 - 10:46

Ege Denizi’ndeki  Türk Adalarından çıkarılan Perlit ve Ponza madenlerinin gemilerle Yunanistan’a taşındığı iddia edildi. Son olarak Datça’nın karşısında bulunan Sakarcılar Adası’nda da Yunanistan’ın madencilik faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Mehmetciktv.com.tr’nin haberine göre Ege Deniz’ndeki Türk Adalarındaki Perlit ve Ponza madenlerinin Yunanistan tarafından çıkarılarak gemilerle bu ülkeye taşındığı ileri sürüldü. Son olarak da Yunanistan’ın Datça’nın karşısındaki Sakarcılar Adası’nda da madencilik faaliyetlerine başladığına dikkat çekildi.

Haberde Türk Hükümetinin bu gelişmelere sessiz kaldığına vurgu yapılırken; bu gelişmelere itiraz eden TSK’nın değişik kademelerindeki komutanlarında çeşitli davalarda sanık sandalyesine oturtuldukları iddia ediliyor.

Pon­za ve per­lit çı­kar­tı­yor­lar
Yu­na­nis­tan, Dat­ça­’nın kar­şı­sın­da bu­lu­nan ve iş­gal et­ti­ği Sa­kar­cı­lar Ada­sı­’n­da ma­den­ci­li­ğe baş­la­dı. Ada­da­ki per­lit ve pon­za ma­den­le­ri­nin, ge­mi­ler­le Yu­na­nis­ta­n’­a ta­şın­dı­ğı be­lir­len­di. Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı es­ki Ge­nel Sek­re­te­ri emek­li Al­bay Ümit Ya­lım, ada­lar­da­ki Yu­nan iş­ga­li­nin, as­ker­le­rin yar­gı­lan­dı­ğı ve kum­pas ol­du­ğu or­ta­ya çı­kan “Bal­yoz Da­va­sı­”n­da da gün­de­me ge­ti­ril­di­ği­ni söy­le­di. Hü­kü­me­tin bu ko­nuy­la il­gi­len­me­di­ği­ne vur­gu ya­pan Ya­lım, mah­ke­me bel­ge­le­ri­ne da­ya­na­rak şun­la­rı söy­le­di:

“Va­ta­nı­mı­zı kay­be­di­yo­ru­z”
“Yar­gı­la­nan De­niz Kur­may Al­bay Fa­ruk Do­ğan, Bal­yo­z’­da yap­tı­ğı sa­vun­ma­da; ‘E­ge­’de 150’den faz­la Türk ada­sı var. Bu ada­lar ana­mı­zın ak sü­tü gi­bi he­lal va­tan top­ra­ğı­dır. Ne ya­zık ki bu ada­la­rın ba­zı­la­rı­na Yu­na­nis­tan ta­ra­fın­dan sin­si­ce el ko­nul­muş­tur. Siz­ler bu­ra­da ve di­ğer da­va­lar­da Kar­dak kah­ra­man­la­rı­nı yar­gı­lar­ken, kom­şu­muz da bu va­tan top­rak­la­rı­nı gasp et­me­ye de­vam et­mek­te­dir. Hak­kı­mı­za sa­hip çık­ma­dı­ğı­mız za­man tek kay­be­de­ce­ği­miz öz­gür­lü­ğü­müz de­ğil, va­ta­nı­mız ola­cak­tı­r’ de­miş­ti. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­’n­dan, Yu­nan iş­ga­li al­tın­da­ki Eşek ve Bu­la­maç ada­la­rı­nın bo­şal­tıl­ma­sı­nı ta­lep eden Tü­ma­mi­ral Fik­ret Gü­neş de Bal­yoz Da­va­sı­’na da­hil edi­le­rek yar­gı­lan­dı, 16 yıl ha­pis ce­za­sı al­dı.”

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-

Mugla Haber Gazetesi - Atilla Taha