Son güncellenme :30.01.2020 11:02

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > MÜNAFIKLAR KÂFİRLERE GÖRE ÇOK DAHA TEHLİKELİ İNSANLARDIR

30.01.2020 Per, 11:02

Sözlükte “(tarla faresi) yuvasına girmek; (bir kimse) olduğundan başka türlü görünmek” anlamındaki nifâk masdarından türemiş bir sıfat olan münâfık kelimesi “inanmadığı halde kendisini mümin gösteren” kimse demektir. Kelimenin, “tarla faresinin bir tehlike anında kaçmasını sağlamak üzere yuvası için hazırladığı birden fazla çıkış noktasının birinden girip diğerinden çıkması” biçimindeki kök mânasından hareketle münafık, “dinin bir kapısından girip diğerinden kaçan çifte şahsiyetli kimse” olarak da tanımlanmıştır. (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “nfḳ” md.; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, “nfḳ” md.; Lisânü’l-ʿArab, “nfḳ” md.).

(İslam Ansiklopedisi, MÜNAFIK maddesi)

 

Davranışlarımızın Münafığa Benzemesi Bizim İçin Ciddi Tehlikedir

İki tip münafık vardır. İlki halis münafıktır. Bunlar aslında inanmadıkları halde Allah’a ve ahiret gününe inandık derler. İkincisi ise çifte şahsiyetli insanlardır. İmanla küfür arasında gidip gelen, şüphe içinde bocalayan, imandan çok küfre yakın olan kimselerdir.

Çeşitli âyetlerde münafıkların psikolojik durumunun toplumsal hayata yansıyan görünüm ve etkilerine temas edilmekte, meselâ dış görünüşlerinin aksine onların her şeyden korktukları, özellikle savaştan endişe duydukları belirtilmektedir. Yine onların cimri, yalancı ve kibirli oldukları, gösterişe önem verdikleri, maddî menfaat için namaz kıldıkları, gerçekte ise dua ve ibadet hayatında isteksiz davrandıkları, ekini ve nesli (ekonomiyi ve kültürel hayatını) bozmaya uğraştıkları, kötülüğü yaygınlaştırıp iyiliğe engel olmaya çalıştıkları, Allah’ı ve müminleri alaya aldıkları, müslümanlara yardım edilmesini engellemeye gayret ettikleri, müminlere karşı kin besledikleri, kötü haberler yaydıkları, günah, düşmanlık ve Hz. Peygamber’e isyan konusunda gizli faaliyetler yürüttükleri ifade edilmektedir.

 

Bir Müslüman olarak bu davranışları sergiliyor, bu tavırları hayatımızda gösteriyorsak çok ciddi tehlikedeyiz demektir. Allah’a inanıyoruz, ibadetlerimizi-sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ancak iyiliğe engel oluyor, kötülüğün önünü açıyorsak vay halimize.

 

7 Göbekten Etkileniyor, 7 Göbek Nesle Etki Ediyoruz

İnsanın 7 göbekten etkilendiği, onlardan belirli huy ve özellikler taşıdığı söylenir. Anne ve babamızdan geriye doğru 7 göbek atamızı saydığımızda tam 250 kişi ediyor. Yaklaşık 500 yıl öncesinden bu yana gelen atalarımızdan bizlere geçen özellikler var.

Bunun bir de bizden sonraki göbekleri var. Bizden sonraki 7 göbek nesli ve 500 yılı düşünürsek sorumluluğumuzun kendi hayatımızla sınırlı olmadığını yaklaşık 1.000 yıllık bir sürenin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz.

Hiçbir insan atasının kötülüğüyle övünmek istemez. Herkes ninesinin namazından, dedesinin haccından söz etmek ister. Bizden sonraki nesillerin de dedesi veya ninesi biz olacağımıza göre, mümince davranış sergilemek, münafık davranışlarından uzak durmak ve nesillerin gönül rahatlığıyla bizden bahsedebileceği bir şahsiyet olmak en önemli varlık gayemiz olsa gerek. İnsanlık zincirinde çürük bil halka olmak, insanın başına gelebilecek en büyük felaketlerden birisidir. Allah muhafaza buyursun.

 

Münafıklara Önemli Görevler Verilmez

Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) kimlerin münafık olup olmadığını vahiy sayesinde bilebilirdi ve bu sayede de o tarz kişilere toplumda önemli görevler verilmez, dolayısıyla inanları etkileyebilecekleri alanlar ve ortamlar oluşmazdı. Fakat elbette ki bu özellik âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v.) dışındaki kulların sahip olmadığı bir bilgi kaynağıdır, bu sebeple de Müslüman olduğunu söyleyen herkes Müslüman muamelesi görür. Allah (c.c.) her birimize Allah’ın (c.c.) gözünde gerçek Müslümanlar olabilmeyi nasip etsin.

Sahabeler dahi münafık özellikleri taşımaktan Allah’a sığınırken bizler kendimizi sorgulamalı, münafıklıktan Allah’a sığınmalıyız.

 

 

Dua Vakti

 

 

Allahım!

Bizlerin kalbini nifaktan ve münafıklıktan, amelini riyadan, dilini yalandan, gözünü hıyanetten uzak tut.
Allahım!

Bize, hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi nasip et. Bizi, hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan, kötü ahlâktan faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan uzak tut.
Allahım!

Bizi, sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten muhafaza eyle.

Allahım!

Geçmişte işlediğimiz günahlar var ise onları bağışla, ömrümüzün geriye kalan kısmında da bizi günah işlemekten muhafaza buyur.

Âmin…

 

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.