Son güncellenme :27.03.2020 14:33

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > MANEVİ HAYATIMIZDA ÜÇ AYLAR

27.03.2020 Cum, 14:33

MANEVİ HAYATIMIZDA ÜÇ AYLAR - H. Kadir Ceylan

 

 

Bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından haberdar eden, lütfettiği İslam nimetinden dolayı alemlerin Rabbine sonsuz hamd eder, Allah’ın selamı rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı siz okurlarımızın ve tüm inananların üzerinize olsun, Cumanız Mübarek olsun. 

 

  Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla !        

   

Müslüman halkımız tarafından Üç Aylar olarak isimlendirilen, yeni bir manevi mevsime girmiş bulunuyoruz. 25 Şubat Salı günü üç ayların ilki olan Recep ayına girdik.  Dün akşam da Recep ayının ilk Cuma akşamı olan Regaip gecesini idrak ederek Manevi dünyamızı yükseltecek, hayatımızı yeniden gözden geçirmemize vesile olacak  bu özel zaman iklime yeniden kavuştuk.    Bizleri bu manevi günlere ulaştıran Allah’ü teala’ya hamd ediyor, sonsuz şükrediyoruz.

 

Cenab-ı Allah, zamanlar içinde özel zamanlar yaratmıştır. Zamanlar içinde yarattığı mukaddes zamanlardan birisi de; Müslümanlarca üç aylar diye bilinen “Recep, Şaban ve Ramazan” aylarıdır. Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek gecenin dördünün bu aylar içinde olmasıdır.  Bu geceler;

1- Regâib, Receb’in ilk cuma gecesi
2- Mirac Receb’in 27. gecesi
3- Berat Şaban’ın 15. gecesi
4- Kadir Gecesi ise Ramazan ayının 27. Gecesi.

Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahü aleyhi vesellem buyurdu ki:  “Duaların reddolunmayacağı beş gece vardır: Receb ayının ilk gecesi, Şaban ayının 15. Gecesi, Cuma gecesi ve iki bayram gecesi.” (C. Sağir.)

 

Bu aylar ve geceler Oruçla, tövbeyle, namazla, Kuran’la, hayır-hasenatla dolu dolu geçirilecek bir dönem. Gök kapılarının açıldığı, duaların kabul edildiği, istiğfâr ve tövbelerle günahların bağışlandığı, günler, geceler.

                                                                                                      

Milletimizin büyük çoğunluğu bu özel dini gün ve gecelerimizi sevinçle karşılarlar, tebrikleşirler, camilere dolarlar. Asırlardan beri bütün Müslümanlar,  feyizli, bereketli  ve birbirinden sevap ve fazilet bakımından hasat mevsimi olan bu üç aylara erişmenin manevî hazzını duymuşlar ve hatta birçok kardeşlerimiz bu mübarek ayları oruçlu geçirmişlerdir.

 

İçinde bulunduğumuz Receb ayı haram aylardan olan dört kıymetli aydan biridir.  Ayet-i kerime’ de Cenab-ı Allah şöyle buyurur: “Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram (hürmet edilen) aylardır.” (Tövbe 36)   Ayet-i kerimede işaret edilen haram ayların Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları olduğu hadislerde açıklanmıştır.( Buhari, Müslim.)

Üç ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerin yanı sıra, dini kültürde mübarek sayılıp kutlanan Regaib, Mi‘rac, Berat ve Kadir gecelerinin bu aylarda yer alması üç aylara ayrı bir önem verilmesine, ibadet, dua, zikir ve hayırlı işlerle daha fazla meşgul olunarak dinî duyarlılığın daha yoğun olarak yaşanmasına zemin hazırlamıştır.

Üç aylarda yerine getirilmesi gelenek halini almış nâfile ibadetlerden biri oruçtur. Üç aylar orucunun âdet haline gelmesinde, bu ayların faziletine dair Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlere dayanıp ramazan ayını dinî duyarlılık ve ibadet yoğunluğu içinde karşılama niyetinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. Resûl-i Ekrem’in şaban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazen da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176).

Kandil gecelerinin en önemlisi Kadir gecesidir. Aynı adı taşıyan surede Kuran’ın inmeye başladığı bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmektedir (Kadr suresi, 1-5 ayetler) (Diyanet vakfı islam ansiklopedisi)

Sonuç olarak; İbadet mevsimi olan üç aylarda diğer zamanlara oranla daha yoğun bir şekilde yapılan ibadetler sayesinde iman kuvvetlenir. Bunun sonucu olarak da ahlaki davranışlarda,  en güzel ahlak olan Peygamberimiz (sav)’in yaşadığı Kur’an ahlakı örnek alınarak günahlardan uzak bir hayat yaşamaya çalışarak, Allah’ın sevdiği Salih kullarının arasına giren müminlerden olur.

Bu vesileyle Rabbim bizlere, okurlarımıza ve tüm inananlara bu mübarek mevsimin feyiz ve bereketinden istifade edebilmeyi nasip eylesin.

 

BEYİN’E GIDA KALBE ŞİFA BİLGİ HAPI:

 

HARAM AYLAR (Hürmete lâyık aylar):

Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Recep

 

Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Bu aylarda panayırlar kurulur, şiir yarışmaları yapılır; Yahudiler, Hıristiyanlar ve puta tapıcılar dinlerini yayarlardı. Eğer bu barış aylarında savaş olursa, yasak çiğnendiği için “Ficar savaşı” denirdi. Peygamberimiz (s.a.s.)`in yirmi yaşlarında iken, Kureyşlilerle Hevâzin kabilesi arasında yapılan Ficâr savaşlarına katıldığı rivayet edilmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.) bu savaşta kimsenin kanını dökmemiş, yalnız atılan okları toplayıp amcalarına vermiştir.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.