Son güncellenme :08.05.2020 17:51

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > KUR’AN-I KERİM: HAYAT KİTABIMIZ

08.05.2020 Cum, 17:51

KUR’AN-I KERİM: HAYAT KİTABIMIZ

Allah Teâlâ, yarattığı varlıklar içinde sadece insanı akıl ve irade sahibi kılmış, verdiği bu yetenekler karşılığında da onu kendi haline bırakmayıp yapıp ettiklerinden sorumlu tutmuş, imtihana tâbi kılmıştır. Allah, bu imtihan dünyasında başarılı olup, ebedi mutluluğu kazanmak için peygamberler ve bu peygamberlerle birlikte kitaplar göndermişti.

İlk peygamber Hz. Âdemle başlayan ve en son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s.) ile son bulan Peygamberlerin her biri, Yüce Allahtan almış oldukları bu kitap veya sahifelerde bulunan emir ve yasakları ümmetlerine aktarmış ve onların indirilenleri daha iyi anlamaları için kendileri de ümmetlerine örnek olmuşlardır.

Yüce Allah’ın insanlara indirmiş olduğu en son ilahi kitap ise Kur’an-ı Kerim’dir. Sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamına gelen Kur’an terim olarak şöyle tarif edilir: “Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla mahiyeti bilinmeyen bir şekilde son peygamber Hz. Muhammed’e indirilen, mushaflarda yazılan, tevâtürle nakledilen, okunmasıyla ibadet edilen, Fâtiha sûresiyle başlayıp Nâs sûresiyle biten, başkalarının benzerini getirmekten âciz kaldığı Arapça mûciz bir kelâmdır.”

İslâmî hayatın temel kaynağı olan Kur’an, inanan insanlara bir takım görev ve sorumluluk yüklemektedir. Bu görev ve sorumlulukları maddeler hâlinde şöyle özetleyebiliriz.

Kur’an’ın lâfzını tanımak ve okumak. Kur’an okunuşuyla insanları ibâdet ecrine ulaştıran bir kitaptır. Bu yüzden Kur’an bağlısının Kur’an’la tanışarak onu lâfzıyla okuyabilecek bir konuma gelmesi beklenir. (H.Kamil Yılmaz Altınoluk Dergisi, 2000 – Haziran, Sayı: 172,)

Kur’an’ın Mânâsını ve Mesajını Anlamaya Çalışmak. Kur’an’la tanışan onu orijinal harfleriyle okumayı öğrenen bir Müslümanın onun ilâhî nasihatlerini ve öğütlerini de anlayıp öğrenmesi gerekir. Çünkü Kur’an anlaşılsın; tebligatı bilinsin diye indirilmiştir.

Kur’an’ın emir ve tavsiyeleri istikametinde Müslümanca yaşamak. Ashâb-ı kirâm, Kur’ân’ı okuyor, anlıyor, gönül âleminde hazmediyor ve hayatlarına tatbik ediyorlardı. Demek ki onlar, Kur’ân’ı sâdece okumakla kalmıyor, anlayıp yaşamaya çalışıyorlardı. Onların Kur’ân tilâvetleri, -günümüzde olduğu gibi- muhtevâsına vâkıf olmadan sâdece okuyup geçmek veya sırf mevtâya okumak için değildi. Kur’an ne ölü kitaptır. Ne de ölüler kitabı. O dipdiri, mesajları ile bir hayat kitabıdır. Nitekim Milli Şairimiz Mehmet Akif:

“Ya açar bakarız nazm-ı celîlin yaprağına

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin

Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için” ifâdeleriyle bu gerçeği anlatır.

Kur’an’ın mesajını insanlık âlemine duyurmak. İnanan insanların Kur’an’a karşı en önemli görevlerinden biri de insanlığı onun gerçekleriyle tanıştırmaktır. Allah Teâlâ bu görevi öncelikle Peygamberimizin omuzlarına yüklemiştir. “Sana kitabı, ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik.”(en-Nahl, 16/64)

Peygamber’in açıklama, anlatma ve tebliğ görevi peygamberden sonra vâris-i nebî olma özelliğine sahip Alimlere aittir.

Kur’an, emir ve yasakları doğrultusunda yaşamayıp, kendisinden yüz çevirenlerin akıbetlerini ise şöyle dile getirmektedir: “Kim Benim zikrimden yüz çevirirse,( Kitabımı dinlemez ve Beni anmaktan gaflet ederse), ona dar bir geçim vardır ve Biz onu kıyâmet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz. ‘Ya Rabbi’, der, ‘ben gözleri gören biri olduğum halde neden beni kör olarak haşrettin?’ Buyurur ki: ‘Bu böyledir. Nasıl ayetlerimiz sana geldiğinde sen onları unuttuysan, bu gün de sen öyle unutulur, bir kenara atılırsın.”(Taha,20/124-126)

Kıyamet gününde pişman olmamak için, kötü insanların, kötü arkadaşların bizi Kur’an’dan, İslam’dan, ahlaktan, hak ve hakikatten ayırmasına izin vermemeliyiz.

Rabbim Kur’an-ı, okuyup anlamayı, emir ve yasakları doğrultusunda bir hayat sürmeyi cümlemize nasip eylesin! Bizi dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıp emin kılsın! Özellikle son zamanlarda bize isabet eden Covid-19 virüsünden bizi, ailemizi, ülkemizi, Müslümanları ve bütün insanlığı muhafaza eylesin!

SİNAN ERAVCI

MENTEŞE İLÇE VAİZİ

 

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.