Son güncellenme :04.06.2020 12:52

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > İSLAM’DA DUA VE ÖNEMİ

04.06.2020 Per, 12:52

İSLAM’DA DUA VE ÖNEMİ - H. Kadir Ceylan

Bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından haberdar eden, lütfettiği İslam nimetinden dolayı alemlerin Rabbine sonsuz hamd olsun. Allah’ın selamı siz okurlarımızın ve tüm inananların üzerinize olsun Cumanız Mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla ! Kâinatta yaratılan bütün varlıklar Allah-ü Teâlâ tarafından kendilerine verilen görevi yerine getirirler. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede “Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder”1 buyurmuştur. En güzel bir surette yaratılan ve yeryüzüne Allah’ın (cc) halifesi olarak gönderilen insan da Allah’ın (cc) emri olan ibadet için yaratılmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) “Dua ibadetin özüdür”2 buyurarak ibadetlerde duanın önemine işaret etmiştir. Dünya genelinde ve ülkemizde korona virüs salgınının henüz geçmediği ve hala bu salgın tehdidi altında bulunduğu bir gerçektir. Dini açıdan bu tarihi salgın hastalık karşısında duruşumuzu üç temel ilke ile ortaya koymalıyız. Önce ‘Tedbir’, sonra ‘Tevekkül’ ve ‘Dua’ Dua; Allah-u Teâlânın yüceliği karşısında insanın aczini ve zafiyetini itiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O’nun lütuf, nimet ve yardımını dünya ve ahirette nimetler ve iyilikler ihsan etmesini; üzerindeki sıkıntı, dert ve belayı gidermesini; günah, hata ve kusurlarını bağışlamasını dilemesi; yalvarıp, yakarması ve O’na halini arz edip, niyazda bulunması demektir.3 Mü’min dua sayesinde Allah-ü Teâlâ ile manevi bir bağ kurar ve bu bağ onu rabbine yaklaştırır. Bu husus şu ayet-i kerimede: “Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki) gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, davetime uysunlar, bana iman etsinler”4 buyrulmuştur. Dua etme, insanda doğuştan var olan fıtrî bir duygudur. Bunun için Allah (cc) Peygamber ve Kur’an tanımayan insanlar dahi, zora ve sıkıntıya düştükleri zaman dua etme ihtiyacı duyarlar. Mü’minin ise Allah-u Teâlâ katındaki değeri, gönülden yaptığı dua ve niyazlarla değer kazanır. Allah-u Teâlâ ayet-i kerimede “Ey Muhammed! De ki: “Duanız olmasa rabbim size ne diye değer versin”5 buyurarak Allah (cc) katındaki değerimiz belirtilmiştir. Dua eden mü’min duasının sonucunun hemen gerçekleşmesini ister. Duanın kabülünde acele etmemek gerekir. “Şimdi dua yaptım, hemen karşılığını göreyim” veya “dua ettim kabul edilmedi” demek dinimizde doğru bir anlayış değildir. Mü’min kemâl-i edeple dua eder; duanın gerçekleşeceği vakit ve saat ise Allah (cc) katındadır. Peygamberimiz (sav) bu hususta şöyle buyurur: “Dua eden bir müminin; günah olan bir şey istemedikçe veya akrabalık ilişkilerini kesmek için dua etmedikçe, Allah (cc) ya onun duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahını siler”6 Buna rağmen mü’min adeta sipariş verir gibi yaptığı duasının hemen gerçekleşmesini isteyebilmektedir. Öyleyse olmasını istediğimiz şeyin, bizim istediğimiz zaman değil Allah-u Teâlâ’nın hayrımıza takdir ettiği zaman olması daha hayırlıdır. Duanın hakikati, kulun Allah-u Teâlâ’ya derdini bildirmesi ve o derdin dermanının ancak ve ancak âlemlerin rabbi olan Allah-u Teâlâ olduğunu bilmesidir. O halde usûl ve âdâbına uygun dua edelim. Ellerimizi Allah-u Teâlâ’ya açarken, dilimizle dua ederken gafletten uzak bir şekilde kalp ve ruh da duaya katılsın ki dualarımız kabul olsun. Rahat ve huzur içinde iken devamlı dua edelim ki, sıkıntı ve darda kaldığımızda Allah’a dua etmeye yüzümüz olsun. Dua ederken duamızın kabul olunacağına inanarak ve ısrarla dua edelim. Allah (cc) katındaki değerimizin yaptığımız ibadet ve dualarda olduğunu unutmayalım.Yazımızı sevgili Peygamber Efendimiz’in (sav) yaptığı güzel bir dua ile bitirelim: “Allah’ım fayda vermeyen ilimden, kabul olunmayan amelden, müstecab olmayan duadan sana sığınırım”7KAYNAK:
(1) Haşr, 24
(2) Tirmizi, Deavut, 1 no: 3371 V. 456
(3) Kulluğun özü ibadetin ruhu DUALAR (D.İ.B.)
(4) Bakara, 186
(5) Furkan, 77
(6) Abdurrezzak, Dua 1865
(7) 250 Hadis, Sayfa 79, Hadis No:95 (D.İ.B.)

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.