Son güncellenme :13.02.2020 10:20

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > İSLÂM DİNİNİN TEMEL İLKESİ TEVHİD İNANCI

13.02.2020 Per, 10:20

 

Bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından haberdar eden, lütfettiği İslam nimetinden dolayı alemlerin Rabbine sonsuz hamd eder, Allah’ın selamı rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı siz okurlarımızın ve tüm inananların üzerinize olsun, Cumanız Mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla ! Abdullah ibni Mes’ûd radıyallâhu anh’tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellemçeşitli zamanlarda insanları Allâh’a ve O’nun indirdiği dine dâvet edince, Kureyşliler, Peygamber Efendimize gelerek: “Mâbud’un özellikleri, Rabbinin nesebi nedir?” diye sormuşlardı. Araplarda bir yabancı tanınmak istendiğinde, nesebi ve kabilesi hakkında bilgi istenirdi. Bu, onların yaygın bir âdetiydi. Bu sebeple Allah Teâlâ’yı tanımak için de kendi zihin yapıları ve alışkanlıkları îcabınca, O’nun nesebini sormuşlardı. Bunun üzerine İhlâs Sûresi nâzil oldu. (Müsned, V, 133-134) İHLAS SÛRESİ :Bismille-hirrahme-nirrahım. Gulhüvellâhü ehad./ Allahüssamed. / Lem yelid ve lem yüled. / Ve lem yekül lehüküfüven ehad. Anlamı: De ki: O Allah’ tır bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, O’ hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve doğmamıştır. (Kimsenin babası değil, kimsenin çocuğu da değildir). Hiç bir şey O´nun dengi ve benzeri değildir. İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhîd (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. (D.i.b. Kur’an yolu )

TEVHİD; ANLAM VE MÂHİYETİ

Türkçede ‘birlemek’ şeklinde ifade edilen tevhid, sözlükte, bir şeyin ‘bir’ olduğuna hükmetmek, onu ’bir’ olarak bilmek, bir şeyi diğerlerinden ayırarak onu tek kılmak, birlemek gibi anlamlara gelmektedir. Kavram olarak ‘tevhid’, mutlak anlamda Allah’ın bir olduğunu bilmeyi, O’ndan başka ilâh bulunmadığına, ortağı ve benzeri olmaktan uzak bulunduğuna inanmayi ifade eder. Tevhid, en geniş anlamıyla ‘bir’ Allah inancının, insanların düşündüğü bütün ilâh düşüncelerinden uzak bir dünya görüşünün, tek Yaratıcı, tek Rab tanımanın açıkça ortaya konulmasıdır. ‘Tevhid’ aynı zamanda alemlerin Rabbi Allah (cc) tarafından insanlara gönderilen ilâhí dinin adıdır. İnsanlar ya Tevhid Dinine, ya da şirk dinlerine inanırlar. Üçüncü bir yol yoktur insanın hayatında. Şirk, nasıl insanların kendi heva ve heveslerinden uydurdukları bütün dinleri tanımlıyorsa; ‘Tevhid’ de Allah’ın vahy yoluyla gönderdiği dini tanımlar. ‘Tevhid’ hem inanç açısından Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ‘bir’lemek, hem de ibadeti yalnızca Allah’a mahsus kılmaktır. (Hüseyin K. Ece, İslâm’ın Temel Kavramları) Daha önceleri ehli kitabın karşılaştığı sapıklıklar; onların inançlarını, düşüncelerini ve hayatlarını bozguna uğratan temel sapmalar, ilk önce bu tertemiz tevhid anlayışının özünden uzaklaşmaları ve onu yitirmeleriyle başlamıştı. Bu konudaki sapmalar bunu izleyen diğer sapmaları beraberinde getirmişti. Bu nedenledir ki (bir topluma) tevhid’in kalplere yerleşmesi için ilk davet tevhid üzere olmalıydı ve Allah Resulünün metodu da böyleydi. Tevhid, vicdan için bir inanç, varlık alemi için bir yorum ve hayat için bir yoldu. Yoksa sırf dille söylenen bir söz değildi. Hatta vicdanlarda yerleşen bir anlayış biçimi de değildi. Tam tersine O her şey sayılıyordu. Dinin tamamı idi. Bunun ötesinde yer alan detaylar ve açıklamalar kalıyordu. Bunlar ise söz konusu gerçeğin bu şekilde kalplere yerleşmesinin doğal bir ürünü olmasından başka bir şey değildi. (Fizilal’il Kur’an (Seyyid Kutub)

BEYİN’E GIDA KALBE ŞİFA BİLGİ HAPI:

ŞİRK:

Denklik, ortaklık, ortak olma, eş koşma. Allah’a inanmakla birlikte başka varlıkları da tanrı kabul etme, Zatında, sıfatlarında, fiillerinde, yaratma ve emretme konularında Allah’a başka bir varlığı denk görme, puta tapma. “Lokman oğluna öğüt vererek: Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma! Doğrusu şirk büyük bir zulümdür, demişti.” (Kur’an-ı Kerim 31/13) Şirki’in, puta tapmanın Putperestliğin sebepleri arasında, insanların tevhid inancını koruyamamaları ve putların tanrı ile kendileri arasında şefaatçi olacağı gibi dinî faktörler yanında sosyokültürel faktörler üzerinde de durulmuştur (Encyclopedia of Religion, VII, 4356-4365) Sohbetimizi burada son verirken biz Müslümanlar için günlerin en hayırlısı olan Cuma günün hayırlara vesile olması ve bir hafta sonraki Cumaya Tüm Müslüman kardeşlerimize, okurlarımıza sağlık, afiyet, huzur içinde kavuşmayı Rabbim nasip eylesin. Selam ve dua…

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.