Son güncellenme :22.05.2020 15:28

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > AİLEDE İBADET HAYATI

22.05.2020 Cum, 15:28

AİLEDE İBADET HAYATI - Muğla Haber

İnsanın kadim arayışı olan huzur, muhabbet ve bereket ailede başlar.
“Allah sizin için evleriniz sükûnet yeri (mesken) kıldı. “(Nahl/80) ayetinin de ifade ettiği gibi insanın meveddet ve rahmeti, muhabbet ve huzuru yaşayabileceği en doğal ve yegâne mekân aile ortamıdır. Ancak Allah’ın aileye bahşettiği bu değerlerin hayata huzur katması için aile bireyleri bu değerleri yaşamalı ve kalıcı bir ahlaka dönüştürmelidir. İnançlar, değerler, iyi davranışlar, güzel alışkanlıklar öncelikle aile içerisinde kazanılır. Aile çocuğun ilk mektebidir. Anne- Baba da bu mektebin hem yöneticisi hem öğretmeni hem öğrencisidir.
İnsanın Rabbiyle ilişkisinde ve kulluk hayatında vazgeçilmez bir yeri olan ibadet bilincinin ve hayatta sahip olunabilecek en büyük sermaye olan güzel ahlakın temelleri ailede atılır. İbadet hayatının canlı olduğu ailelerde güzel ahlaka sahip, sorumluluk bilinci yüksek nesiller yetişir. Ailenin çok sayıdaki işlevlerinin başında değerlerin taşıyıcısı, koruyucusu ve aktarıcısı olması gelir. Yüce Allah mü’min aile bireylerini yetişmekte olan nesle dini değerleri aktarmakla sorumlu tutmuştur.
“Ey iman edenler yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyunuz. “ (Tahrim/6)
Allah’ın farz kıldığı emirlere uyma, yasakladıklarından kaçınma konusunda yetişkin mü’minler aile bireylerini daima teşvik etmelidir. Allah’a itaat, iyiliği emretme, kötülükten sakındırma hususlarında öğütler vermelidir. Onları Kur’an ahlakıyla eğitmeli ve ailelerini cehennem ateşine sürükleyecek kötülük ve isyandan korumalıdır. Aile bireyleri Allah’ın sevdiği kullardan olma gayreti içerisinde yetiştirilmeli; sadece bu dünyadaki refahları değil, ahiret mutlulukları da düşünülmelidir.
“(Ey Peygamber) aile fertlerine namazı emret, kendin de bunda kararlı ol. Senden rızık istemiyoruz; asıl biz seni rızıklandırıyoruz. Mutlu gelecek, günahlardan sakınanların olacaktır.” (Taha/132)
Yüce Allah Hz. Peygambere hem ailesine namazı emretmesini hem de onlarla birlikte namaza devam ederek onlara örnek olmasını istemiştir. Bu görev Hz. Peygamber’in şahsında tüm mü’minleri kapsamaktadır. Bu ayet nazil olduktan sonra Hz. Peygamberin her sabah kızı Hz. Fatıma ve damadı Hz. Ali’nin evine giderek onları sabah namazına çağırdığı rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber bu örnekte olduğu gibi emri bizzat yerine getirerek eğitimcilere ve anne babalara model olmuştur.
İbadet eğitiminde çocuğa ibadeti öğretirken aynı zamanda ibadetin amaçlarını, yararlarını, maddi ve manevi kazanımlarını, ibadete neden ihtiyaç duyulduğunu, ibadetin terkinde yaşanabilecek yoksunlukları da öğretmek gerekir. İbadet hayatının sürekli ve etkili olabilmesi için aile ocağında anne babanın dini bilgileri ve bu bilgileri hayata geçirme pratikleri artırılmalıdır. İbadet hayatının etkili ve kalıcı olabilmesi için Hz. Peygamber örneğinde olduğu gibi anne babanın bizzat yaşaması çok önemlidir.
“Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et! “ (İbrahim/40)
Yaşanan dini havanın, öğretilen dini bilgilerin sonuç vermesi için Allah’a dua etmek gerekir. Her mü’min anne babanın aile içindeki kulluk davranışlarından birisi de çocukları için hayır duada bulunmaktır. Anne babalar tüm kulluk davranışlarını öğrettikten ve yaşayarak örnek olmaya devam ettikten sonra bu gayretlerinin olumlu sonuç vermesi için Yüce Allah’tan yardım istemelidirler.
Rabbimiz ! Evlerimizi sana kulluk gayreti içerisinde yaşanan huzur dolu meskenler eyle…
NESİBE REÇPER
VAİZ

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.