Son güncellenme :11.11.2017 10:33

Anasayfa > Muğla > Üstündağ, Bodrum sahillerini meclis gündemine taşıdı

11.11.2017 Cts, 10:33

Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, Bodrum’da 14,15 ve 16 Kasım’da Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ihaleye çıkarılan 18 sahil ile ilgili olarak TBMM’ne araştırma önergesi verdi.
Üstündağ araştırma önergesinde Muğla’daki sahillerin gelişigüzel ihaleye çıkarıldığını, ihalelerde hukuki ve teknik yetersizliklerin olduğunu, Anayasa ve kanunların ihlal edilerek vatandaşlara açık olması gereken kıyıların bir ticarethaneye dönüştürülerek rant kapısı haline getirildiğini belirtti.
“Denizi doldurmak kıyıları tahrip eder”
Özellikle Bodrum’daki ihalelerin kapsamında iskele yapımı ve dolgu alanlarının yer aldığını belirten Üstündağ şunları belirtti: Bu kadar çok deniz dolgu alanının yaratılmasının sahillerin doğal yapısını bozar, kıyıları tahrip eder. İskelelerin ise hangi amaca yönelik olduğu belli değil, güneşlenmek için bu kadar çok iskeleye ihtiyaç yok, uygulama imar planlarında iskele ve dolgu alanlarının yer almaması, yasa ve yönetmeliklere aykırı bir ihalenin gerçekleşmekte olduğunu gösteriyor. Kıyı Kanunu 10 yıllık kiralamaya izin verirken 30 yıllık kiralamaların ihalelerde yer alması mevzuata uygun değil
“İhaleler durdurulsun”
Bodrum’daki ihalelerin vatandaşlarda infiale yol açtığını, alelacele kurulan şirket ve vakıflara işletme haklarının verilerek plajlar belirli kişi ve şirketlere peşkeş çekildiğini önergesinde yer veren Üstündağ, Araştırma komisyon kurularak sahillerdeki yapma ve talanın önüne geçilmesini istedi. Üstündağ, Bodrum sahillerinin doğal yapısının bozulmasının kimseye fayda sağlamayacağını söyleyerek Maliye Bakanlığından ihalelerin iptal edilmesini istedi.
Akın Üstündağ’ın Meclis Araştırma önergesi şöyle:
“Muğla sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli kıyı şeridine sahip bir ilimizdir. Bir süredir Muğla’nın kıyı alanlarındaki birçok sahil, bir takım gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmekte olup son zamanlarda bu kiralamalar 30 yıllara kadar varan kiralama süreleriyle artarak devam etmektedir.
Anayasanın kıyılardan yararlanma 43.Maddesine göre 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
3621 Sayılı Kıyı Kanununun 5. Maddesine göre Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açıktır, Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Yine Kanunun 6. Maddesine göre Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz.
Kıyı kanununun uygulanmasına dair yönetmeliğin 4. Maddesine göre sadece Sahil Şeridinin ilk 50 metre genişliğindeki alanında sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve Yönetmelikte tamamlanan rekreaktif alanlardan ve yaya yollarından oluşabilir.
Yine yönetmeliğin 13. maddesine göre Kıyıda onaylı uygulama imar planlarına göre ve çevre kirliliğinin önlenmesine ilişkin tüm önlemler alınmak koşulu ile İskele yapılabilir.
Uygulamada Anayasa, Yasa ve yönetmeliklerce belirlenen hususlara uyulup uyulmadığı belirsiz olup ihaleyi alanların gelişigüzel kıyıların doğal konumlarını tahrip etmekte, vatandaşların sahillerin kullanmasına engel olmakta birçok yerde sahillere giriş ücreti alındığı görülmektedir. Kiralanan sahil bantlarından eşit ve serbestçe yararlanma hakkı ortadan kalkmaktadır. Kıyıların ve sahiller için alelacele kurulan şirket ve vakıflara zaman zaman ihalesiz olarak birtakım protokollerle işletme hakkı verildiği de görülmektedir.
En son Bodrum Milli Emlak müdürlüğü 14,15 ve 16 Kasım 2017 tarihlerinde 18 adet sahili ihaleye çıkarmış bulunmaktadır. Bu ihale kamuoyunda büyük bir infiale yol açmış bulunmaktadır. İhale kapsamında genel olarak İskele ve dolgu alanı yaratmak, kıyı düzenlemesi yapmak konuları yer almaktadır. Bu kadar çok iskele ve dolgu alanı yaratmak Bodrum için geriye dönüşü olmayacak şekilde sahilleri tahrip edecektir. Özellikle Kıyı Kanununun 64. Maddesine göre en çok 10 yıl olması gereken kiralama süresi aşılmakta ihale ilanlarında 30 7yıllık kiralama süresi öngörülmektedir.
Türkiye Büyük Meclisinde bir Araştırma komisyonu kurularak başta Bodrum’daki sahiller olmak üzere Muğla’daki sahil şeritlerindeki kiralamaların teknik ve hukuki incelemelerinin yapılması sahillerimizin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yukarıda açıkladığımız hususlar kapsamında Anayasanın 98.maddesi ve içtüzüğümüzün 104 ve 105.maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.”

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.