Son güncellenme :07.12.2017 10:20

Anasayfa > Yazarlar > Enflasyondan kurtuluş yok!

07.12.2017 Per, 10:20

Enflasyondan kurtuluş yok!

Önce şu ekonominin baş belası olan enflasyonu yine hatırlayalım. Nedir bu ejderha? Zaman zaman nüksedip insanların yüreğine oturuyor. Ağzımızın tadını kaçırıyor.
Enflasyonun basit izahı: Fiyatlar genel seviyenin yükselmesi bu artış mal piyasalarında olduğu kadar faktör (amil-etken) piyasalarda olabilir. Enflasyon ekonominin denge durumunda olmamasından kaynaklanır. Dolayısıyla marazi bir hastalıktır. İki kısımda tezahürü görülür;
1-Talep enflasyonu: Talep fazlası ile ilgilidir.
2-Maliyet enflasyonu: Üretim maliyetlerinin yükselmesine endekslidir.
Şunu açıklıkla belirtelim; Ülkemizde görülen enflasyon maliyet enflasyonudur. Göstergesi; mağazalar-vitrinler malla doludur. Yani mal kıtlığı yoktur. Alıcı vitrinden seyre dalar. İştira gücü kafi gelmez. Ülkemizde görülen ve elan yaşadığımız durum budur. Hammadde fiyatları, enerji giderleri, sigorta primleri, vergiler, kredi faizlerindeki artış malın imalatına ilave edilince fiyatlar yükselir.
Buradaki tek esbab ABD’nin boyalı kağıdı Dolar’da oynanan oyunlar faizlerin indirilip-çıkarılması durumu allak bullak ediyor. Bu da maliyet unsuru işin bu cephesi politiktir. Ödemeler, borçlar Dolarla yapıldığı için ister istemez muhataplıktan kurtulunamaz.
Yazımıza konu olan ejderin sebebi üzerlerinde yapılan Merkez Bankası açıklaması ve tahmininin güncellenme mecburiyetinde kalınması.
Bu ülkede enflasyon seviyeleri dahi güncellenme yapılıyorsa, ekonomi yönetimi uyuyor mu deme hakkına sahip oluruz. T.C. Merkez Bankasının 2017 yılına ilişkin 4.Enflasyon Raporu yayınlandı. Kötü haber çıktı. Bilgilendirme toplantısında açıklanan raporu göre; enflasyon bir süre yüksek seyredecek. Kısacası % 5 oranına ulaşması için 3 yıl daha beklemek gerekecek.
Merkez Bankası Başkanı Sayın Murat Çetinkaya, 7 ana mesaj veriyor. Sırasıyla tetkik edelim.
-Son dönemde açıklanan veriler iktisadi hayatın faaliyetleri güçlü seyretmektedir. Bunu işaret etmektedir.
Analiz: Ortadoğu kan çanağında, Kuzey Kore füze denemelerinde, iç savaş göstergeleri belirginleşiyor. Siz iktisadi faaliyetler güçlü seyretmektedir diyorsunuz. Verilerin sağlamlık derecesi su götürür. Başkan buna göre stratejiniz sağlam zemine oturmaz.
-İç talepteki iyileşme devam ederken, dış talebin ihracat üzerindeki olumlu etkisi görülmektedir.
Analiz: Hayvancılık, hayvan ürünleri, yem-samana varıncaya kadar ithalat devrede ise, toprak mahsulleriniz Rusya misalinde olduğu gibi boykot ise dış talebin hangi ürünlerde ihracat üzerindeki etkileri müspet görülüyor? Anlamıyoruz, affola.
-Enflasyonun yüksek seviyeleri ve çekirdek enflasyon görünümü fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturmaya devam etmektedir.
Analiz: Meselenin bam teli bu, izahta bu algılama. Aynen katılıyorum. Hal böyle iken diğer konuşmalar abestir.
-Enflasyon görümünde bir iyileşme ve hedeflerde uyum sağlanana kadar para politikalarındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.
Analiz: Sayın başkan, elan görünür enflasyon cinsini de anlamamız lazım. Görüşünüz geçici olarak talep enflasyonuna çaredir. Halbuki halihazır maliyet enflasyonuna muhatabız. Siz sıkı duruşu ettirseniz dahi petrol borçlanmalarından Dolar ödemeyi kaldıramayacağınıza göre olsa olsa akaryakıt kullanım miktarında nispi azalmaya sebep olabilirsiniz. Faraza; lüks tüketim mallarını alamayacak duruma getirmeniz hiçbir zaman iyileşme olamayacaktır. Bunun yanında hayati ilaç ithalatı azalacak, ilacı az kullanın diyebilecek misiniz? Hülasa; herkesin kafası karışık. Ekonomi akademisyenlerinin zaten hepten kafası karışık.
-Enflasyonun 2018 yılı sonunda % 7 düzeyine düşürülmesi sonrasında kademeli olarak düşürülüp % 5’lere doğru çekilmesi amaç.
Analiz: İnşallah tutturursunuz. Bu maddelerde esas yük hükümet ricalinde çok düşünmeliler, taviz vermeden uygulama yapmalılar. (%2) birim düşürmek için 2 yıl gerekli olduğu cihetle ivazsız-garazsız icraat yapmak mecburiyetinden ayrılmamalıdırlar. İnanabilir miyiz?
Tüm bu görüşlere azami iktisatla davranış çözümün başlangıcıdır.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.