Son güncellenme :11.07.2018 11:49

Anasayfa > Yazarlar > EGE’NİN ADI YOK

11.07.2018 Çar, 11:49

EGE’NİN ADI YOK - İsmail Atasever

EGE’NİN ADI YOK

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri sonrasında, zihinlerde yer eden bir takım sorular olduğuna kuşku yok.
Gerçi seçimler öncesinde de yeni yapılacak düzenlemeler üzerinde bir takım görüş belirtenler olmuştu.
Özellikle bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği “Başkanlık Sistemi” bağlamında.
İlişkin olarak, ulusal bazda yayın yapan medya organlarında tartışmalar olmuştu.
Getirilmek istenen sistem Türkiye için ne denli yararlı olurdu?
Ülkenin imkan ve şartlarıyla bağdaşır mıydı?
Yanı sıra adaptasyon süresi?
Buna yönelik olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hükümet kanadı ve bilim adamlarının konu hakkındaki görüşlerini dinledik.
Hem de seçim öncesine kadar.
***
Derken, 24 Haziran tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gerçekleştirildi.
MHP ile birliktelik sağlayan AK Parti seçimlerden istediği sonucu almıştı.
Dolayısıyla cumhurbaşkanının hedef olarak belirlediği başkanlık sistemi için bir engel kalmamıştı.
Hal böyle olunca, geçtiğimiz Pazartesi günü Cumhurbaşkanının Anıtkabir ziyaretinden sonra geniş katılımlı bir tören gerçekleştirilir.
Gözlendiği gibi, 20’nin üzerinde yabancı ülke devlet başkanları ve başbakanların da katıldığı törende Recep Tayyip Erdoğan, ağırlıklı olarak Türkiye’nin yeni yönetim şekli başkanlık sistemi olmak üzere bazı genel konuların altını çizmişti.
Bunun anlamı, Türkiye’nin yeni bir yönetim şekliyle, yani başkanlık sistemiyle yönetileceğidir.
Konuşma süresince birçok konuyu ayrıntılı olarak vurgulayan Erdoğan, ilişkin olarak bir noktaya dikkat çeker.
Birlikteliğimiz süresince düşündüğümüz ve sergilemek istediğimiz bir takım etkinlikler vardı.
Ancak, Tekirdağ ili Çoruh ilçesi yakınında meydana gelen elim bir tren kazası üzerine bunları gerçekleştirmiyoruz.
***
Şimdi…
Buraya kadar, 24 Haziran seçimlerine ilişkin madalyonun bir yüzü.
Diğer yüzü ise düşündürücü olduğu gibi tartışmaya açık.
Bizatihi başkan Recep Tayyip Erdoğan, herkesin büyük bir merak ve heyecan içerisinde beklediği yeni kabineyi açıklıyor.
Görüldüğü gibi başkan ve yardımcısı dışında 14 bakanlık var.
Bunlardan 4 tanesi önceki dönem bakanlık görevi üstlenenler.
Geri kalan 11 bakan, daha önce dillendirildiği gibi dışarıdan atanıyor.
Yani meclis dışından.
***
Hiç kuşkusuz burada dikkat çeken önemli bir ayrıntı, bakanlıkların iller bazında dağılımı.
Bugüne değin, Cumhuriyet dönemi hükümetleri bakanların teşkilinde, bazı dengeleri gözettikleri görülmüştü.
Bir başka yaklaşımla hükümet teşkil edilirken, iller arasındaki oy potansiyeli gözetilirdi.
İktidarı oluşturan tüm hükümetlerin teşkilinde, böyle bir şart olmamasına karşın, oy nispetlerinin dikkate alındığı hep görülmüştür.
Fazla uzağa gitmeden komşu illerimiz Aydın ve Denizli’nin her dönem bakan düzeyinde temsil edilmesi altında yatan realite başkası değildir.
Ne var ki gördüğümüz kadarıyla böyle bir eğilim, bu kez gözetilmiyor.
Bu defa, hükümeti teşkil eden bakanların hiç biri, Ege Bölgesini oluşturan kentler nüfusuna kayıtlı değil.
Yani bu kez, yazılıp çizildiği kadarıyla Ege Bölgesinden bakan yok.
Kuşkusuz bu durum dikkat çekicidir.
Kaldı ki 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde alınan oy oranı, aynı bölge illerinin birçoğunda iktidar partisinin oyu daha fazlaydı.
Bu yaklaşım gösteriyor ki bakanlıklar teşkil edilirken, alınan oy oranından ziyade başka unsurlar dikkate alınmış.
Bunun en belirgin göstergesi 4 bakanın Karadeniz Bölgesinden olmasıdır.
Bu arada, yanlış anlam çıkarılmaması için önemli bir ayrıntının altını çizmek istiyorum.
Bakanlar teşkil edilirken, kesinlikle bölgecilik gibi bir eğilim söz konusu değildir.
Aksi olsaydı, yıllardır AK Partinin oy deposu durumundaki iller bakan düzeyinde temsil edilirken, bu kez halkın aynı çoğunluktaki eğilimine karşın söz konusu ayrıntı öncelik alırdı.
Olmadığına göre, bakanlar teşkil edilirken bu kez baz alınan temel nokta, istisna teşkil eden isimler dışında, öngörü gibi vasıfların ağırlık kazanmasıdır.
Temennimiz odur ki, Ege’nin adının olmadığı bakanlık düzeyinde tercihte, Türkiye olarak yeni bir döneme girildiği süreçte yürürlüğe konan başkanlık sistemi, beraberinde huzur ve başarılar getirsin.
Getirmeli.
Milletimiz bunu çoktan hak etmiştir.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.