Son güncellenme :26.01.2018 11:15

Anasayfa > Yazarlar > Çatılardan elektrik üretimi bütün Türkiye’ye yeter

26.01.2018 Cum, 11:15

Çatılardan elektrik üretimi bütün Türkiye’ye yeter

Güneşin olduğu her yerde, elektriğe dönüşen, depolanabilen, çevreyi kirletmeyen , ucuz ve tükenmez enerji kaynağı güneş enerjisi, dünyada hızla yayılmaya bailamıştır.. Diğer enerji santralara göre, daha kısa zamanda kurulan güneş enerjisi santralları (GES), çorak ve verimsiz, boş duran, bugüne kadar değerlendirilmeyen araziler için biçilmiş kaftandır. Ek yakıt kullanılmadan, 4080 fotovoltaik panelden 1 MW lık elektrik enerjisi üretilebilmektedir. Hatta, binanın çatısında üretilen elektrik enerjisi, hemen altındaki konutda da kullanılanılabilmektedir. Kurulması ve işletilmesi kolay ve bir çok özelliği ile güneş enerjisi, geleceğin enerjisidir.
Türkiye’nin bütün enerji santrallarının kurulu gücü 80.000 MW tır. Demekki, bu kadar enerjiyi güneşten sağlamak gerekirse, 120.000 hektar(80.000MWX1,5 hektar) araziye ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kadar alanı bir yerde bulmak mümkün olsa da, hat kayıplarını azaltmak için, elektrik enerjisi nerede kullanılacaksa o yere yakın yerlerde güneş santrallarının kurulması daha ekonomiktir. O bakımdan, yerleşim yerlerinin yakınındaki çorak ve verimsiz alanlar seçilmeli ve bu yerlerde değerlendirilmelidir.
Bu bakından, öncelikle çatılardaki boş alanlarımızın değerlendirildikten sonra bu çorak arazilerin kullanılması daha ekonomik bir çözümdür. Çünkü, çatılarda üretilen enerjinin, hemen çatının altındaki konutta kullanılması halinde enerji kayıpları çok azalmaktadır.. Ayrıca, güneş enerjisi, Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olan kayıp ve kaçaklarıda ortadan kaldıracaktır. Dolayısıyla, güneş enerjisine, zaman kaybetmeden hemen geçmeliyiz.
Türkiye’de konut miktarı 22 milyon olmakla beraber, güneş enerjisi kurulabilecek çatı miktarının 10 milyon olduğu varsayılmaktadır. Her bir çatının alanı 150 m2 olması halinde, güneş enerjısı kurulabilecek 10 milyon çatının alanı 150.000 hektara (10.000. 000 adetX 150 m2/10.000 m2/hektar) ulaşmaktadır.. Ortalama bir hesapla toplam 150.000 hektara tesis edilecek kurulu güç miktarı 100.000 MW olmaktadır. (150.000 hektar /1,5 hektar/MW) Yapılan bu hesaptan da anlaşıldığına üzere, çatılara konulacak, fotovolkait panel veya solar kiremitlerden alınabilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin mevcut santrallarının ürettiğinden daha fazlasını üretebilecektir. O bakımdan güneş enerjisi, ülkemize yettiği gibi “GÜNEŞ ENERJİSİ BÜTÜN DÜNYA’YA YETER”
Görüldüğü üzere, kabaca yaptığımız hesapla, bugün, tarımda, sanayi ve hizmet sektöründe kullanılan toplam enerjiden daha fazlası güneş santrallarından sağlanacaktır. Türkiye, 80.000 MW enerji üretebilmek için, fosil yakıt kullanan bir çok termik santral çalışmaktadır. Bu santralara yakıt yetiştirmek için, 2016 yılında, yurt içinde üretilen kömürlerinden ayrı olarak, 37 milyon ton kömür yurt dışından getirtilmiştir. Bu ithal kömürler için yaklaşık yılda ortalama 3,5-4 milyar dolar ödenmektedir. Enerji üretiminde kömürden sonra, en fazla doğalgaz santralları kullanılmakla beraber, ısıtmada ve enerji üretiminde kullanılan doğalgazın %96 sı ithal edilmektedir. Enerjide, %61 dışa bağımlı olduğumuz gibi, fosil yakıtlardan petrol, doğalgaz ve kömüre her yıl ödediğimiz döviz dolayısıyla cari açığımız 65 milyar dolara kadar yükselmiştir.
Fosil yakıtlar, sadece cari açığımızı arttırmamakla kalmamakta, bilhassa kömürün, havamızı, suyumuzu ve topraklarımızı kirletmekte ve tahrip etmektedir. Ekilebilir ve ürün veren tarlalarımızın üretkenliğini yok etmektedir. Kazı ve doküm alanı ile kül depolama sahası olarak yüzlerce hektar arazi kullanılmaz hale gelmektedir. Çevreye, doğaya ve insan sağlığına verdiği zararlara karşılık ödenen sağlık masrafları, her türlü tahminin üzerindedir. IMF (Uluslar arası Para Fonu) Dünya sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası ve Türkiye’deki akademik kuruluşları yaptıkları çalışmalarla, fosil yakıtlara verilen teşviklerin, 6 katı da sağlık masrafları ödendiği açıkca ortaya çıkmıştır. Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) tarafından yayınlanan “Gizli Maliyet, Fosil Yakıt Teşviklerini Sonlandırmanın Sağlık Faydaları” isimli rapora göre, 2014 yılında aralarında, Türkiye’nin de bulunduğu G20 göre, fosil yakıt kullanan şirketlere toplam 444milyar dolar teşvik verilmiştir. Ancak bu teşviklerle gelen hava kirliliği, 2,76 trilyon dolarlık bir sağlık maliyetine neden olmuştur. Türkiye’de ise fosil yakıtlara yılda verilen 1,94 milyar teşviklerin, on katı 19,4 milyar dolar sağlık maliyeti yaratmaktadır. Enerji üretiminde kullanılan fosil yakıtların getirdiği iklim değişikliği ise yılda 13,2 milyar dolar zarara yol açmaktadır. (Kaynak- Dünya Gazetesi)
O bakımdan, enerjide dönüşümü gerçekleştirmek için, güneş enerjisine odaklanmalıyız. Ülkemizde, fotovoltaik panel üretimi yapılmakla beraber, enerjide dönüşüm için yeterli değildir. Fotovoltaik panellerin dışında çatılar için kiremit görüntüsünde, daha estetik ve diğer fotovoltaik panellere göre daha ucuz ve ömür boyu garantili “Solar Kiremit” üretimine de hemen geçilmelidir. Bir yandan çorak arazilerde fotovoltaik panellerle güneşten elektrik üretiken, diğer yandanda, konutların çatılarına solar kiremit döşemeye hemen şimdi başlayarak, dünyadaki dönüşüme ayak uydurmalıyız.
Böylece, bina çatılarının solar kiremitleriyle, kaplanması halinde, bir evin, ısıtılması veya soğutulması, aydınlatılması ve elektrikli ev cihazlarını çalıştırılması için gerekli enerjiden daha fazlası üretilebilir. Günlük 8 saatte üretilen enerji ile evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi elektrikli ev aletleri çalıştıracak, evinizi aydınlatacak ve televizyonunu seyredilebiliriz. Ayrıca, üretilen enerjinin kullanılamayan kısmı ise, ulusal sisteme ücret karşılığında verilerek, aileler ek gelir sağlayabilirler.
Konut çatıları dışında, fabrika çatılarının da, hesaba katmalıyız. Ancak, fabrikaların kapladığı alan bilinmediğinden, hesaplayamadığımız enerji miktarı da, çatılarda olduğu gibi, çok büyük miktarlara ulaşabilir. En önemliside büyük tesislerin çatıları üzerine konulacak panel veya solar kiremit ile üretilecek ucuz enerji, şirketlerin birim maliyetini azaltacaktır. Fabrikalar, kurulmadan önce, zaten “ÇED Gerekli Değildir” Belgesi ve “GSM Ruhsatnanesi” almış yerler olduğundan, fabrika çatılarından elktrik üretilmesinin, hiçbir sakıncası bulunmamakta ve hiçbir yerin itirazına neden olamaz.
Konutların ve fabrikaların veya sanayi tesislerinin çatılarına döşenebilen fotovoltaik paneller gibi, solar kiremitlerden elde edebileceğimiz elektrik miktarını hesaplanması için catı alanının bilinmesi gerekir. Bunun içinde, önce konutların, kamu binalarının ve sanayi tesislerinin, bulunduğu yer, kapladığı alan ve tam olarak tesbit edilmelidir. Daha sonra da, kısa zamanda, güneş enerjisine dönüşüm için fotovolkait panel ve solar kiremitlerin üretimine hemen geçilmelidir.
Türkiye’nin güneş enerjisi girişimcilerine, teşvik ve üretilen enerjiye alım garantisi veren devlet, çatısına güneş paneli kuranlara, bankalardan kredi verilmesini sağlamalı ve Özel Tüketim ve Katma Değer Vergilerinden muaf tutulmalıdır. Böylece, ısıtma, aydınlatma ve her türlü cihazlarda kullanacağımız güneş enerjisi ile enerji ithalatından ve cari açıktan kurtulabiliriz. Yoksa, güneş enerjisinde, yılda yapılacak 2 MW enerji artışıyla ve yılda üretilecek 400 MW güneş paneli ile yıllarca beklemek zorunda kalabiliriz.
O bakımdan yenilenebilir enerji kaynaklarına verilecek teşvikler devam ederken, bilhassa evlerin çatılarına ve sanayi tesislerine konulacak güneş panelleri ile ilgili olarak hemen bir yasa çıkartılarak, kredilendirme ve teşvikler başta olmak üzere, tesisin yapımı, bakımı ve onarımı ile ilgili hususların yetkili kuruluşların sorumluluğuna verilecek şekilde konuyu paket olarak ele almalıyız. Bu arada, enerjideki dönüşüm ve değişimin hızlı bir şekilde sonlandırılması için, çatılara konulacak solar kiremitlerin üretimi için girişimcilere gerekli kolaylık sağlanmalıdır. Böylece, kömürlü termik santrallara yatırım yapmak isteyen girişimcilerde, bunun yerine solar kiremit imal edebilirler.
Ayrıca, kamu kuruluşları binalarının çatılarındanda elektrik üretilerek, devlet, örnek ve öncü olmalıdır. Güneşten elektrik üretimi için binaların çatılarına kurulacak güneş santrallarının hızla uygulamaya geçilmesi için, kamu kuruluşlarına ait binalarda veya özel kuruluşlara ait binaların, çatılarını yap, işlet ve devret modeliyle yapmalarını sağlamak üzere hazırlanacak mevzuatta bu hususta yer almalıdır.
Lisanslı üretim tesislerinin devreye alınmasında da gecikmeler söz konusu olduğuna göre, enerji üretimindeki dönüşümü hızlandırmak için buradaki gecikmeleri ortadan kaldırabiliriz. Yenilenebilir Enerjiye en kısa zamanda dönüşüm için, yeni bir teşkilata gerek olmadan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tek elden yürütülerek, gelişmeler anlık izlenmelidir. Çünkü, fosil yakıtlara ödediğimiz 13 cent yerine, güneş enerjisine 3 sent ödeyerek, ucuz enerjiye ne kadar kısa zamanda sahip olursak, o kadar zararlarımız ortadan kalkacaktır. Ayrıca, enerjide güvenliğimiz sağlanacaktır.

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.