Son güncellenme :18.10.2017 12:37

Prof. Dr. İrfan Çağlar TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Prof. Dr. İrfan Çağlar
Prof. Dr. İrfan Çağlar
DUYGUSALLIK VE İDEALİZM İLİŞKİSİ

DUYGUSALLIK VE İDEALİZM İLİŞKİSİ

Duygusallık ve idealizm her şeye rağmen insanın iç dünyasını besleyen ve onu zenginleştiren iki içsel dinamiktir. Aslında duygusallık, idealizmin de kaynağını oluşturduğu coşkunun öteki adıdır. Coşku ya da lirizm; insanı umutlandıran, onu iyimserliğe sevk eden ve onda pozitif tepkiler üreten içsel kaynaklardır. Bu kaynak ya da kaynakların korunması veya sürdürülebilir...

18.10.201712:37

DEVAMINI OKU
ÖNEMLİ BİR DAVRANIŞ DEFOSU: GÖLGELERLE SAVAŞMAK

ÖNEMLİ BİR DAVRANIŞ DEFOSU: GÖLGELERLE SAVAŞMAK

Hataları ve yetmezlikleri ile yüzleşemeyenler, bir zaman sonra gölgeleri ile savaşmak zorunda kalırlar. Böyle bir sonuç insanoğlunu yıpratan, karasızlık ve kaosa sürükleyen ve onu içsel anlamda tüketen bir süreçtir. Bu sürecin artarak ya da azalarak devam etmesi, kişinin nefsine ve yaşadığı hayata odaklanmasının dozu ile ilgili bir durumu ifade eder....

02.10.201711:40

DEVAMINI OKU
DOĞAL GÜZELLİKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNME

DOĞAL GÜZELLİKLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNME

Doğa (tabiat), Allah’ın insanların yaşamaları için sunduğu nimetlerin en önemlisidir. Doğa; insanın içinde doğup büyüdüğü, beslenerek hayatını sürdürdüğü, neslini devam ettirme imkanını sağladığı, duygusal anlamda özdeşleştiği ve hatta sevgisini, özlemlerini veya serzeniş ya da şikayetlerini paylaştığı çok yönlü atmosferin ta kendisidir. Yani insanların içinde yaşadıkları ve nefes aldıkları, hava, su,...

25.09.201711:48

DEVAMINI OKU
HAYATLA İLGİLİ ANLAM ARAYIŞINA DEVAM

HAYATLA İLGİLİ ANLAM ARAYIŞINA DEVAM

Hayat; çok boyutlu, çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Bu sürecin oluşumunu sağlayan temel unsur; Yaratanın, bütün canlı varlıkların yaşantısı ile ilgili çizdiği yol haritasıdır. Söz konusu bu yol haritasına; bazıları takdir, bazıları tecelli, bazıları yazgı, bazıları da baht ya da talih diyor. Kim ne derse desin ya da bu...

14.09.201711:35

DEVAMINI OKU
KRİZ YA DA KAOS SÜRECİNİ YÖNETEBİLMEK (2 )

KRİZ YA DA KAOS SÜRECİNİ YÖNETEBİLMEK (2 )

“ Hayatın işleyişi düz bir çizgi üzerinde değil, bilakis inişli çıkışlı bir grafik düzleminde gerçekleşir.” Kriz ve kaosu yönetmek zordur. Darbe teşebbüs süreci örneğinde olduğu gibi. Zira bu tür süreç ya da süreçlerin; dengeleri bozma, güven bunalımını artırma ve toplumsal ayrışma konusunda fay hatlarını derinleştirme gibi özellikleri vardır. Takdir edilir...

29.08.201717:34

DEVAMINI OKU
KRİZ YA DA KAOS SÜRECİNİ YÖNETEBİLMEK(1)

KRİZ YA DA KAOS SÜRECİNİ YÖNETEBİLMEK(1)

“Gelecek; gerçekleşen bir durum olmayıp, gerçekleşme ihtimali bulunan gelişmelerin kesişim noktasıdır.” Hayatın akışını durdurmak mümkün değildir. Çünkü bu akış hayat açısından mukadderdir. Yani hayat evrimsel bir şekilde gelişir, değişir ve gerçekleşir. Bu yüzden, hayatın akışını durdurmak gibi bir lüksümüz olmadığı gibi, böyle bir niyetimizin olması da anlamsızdır. Belki müdahalelerle akışın...

28.08.201712:51

DEVAMINI OKU
İSLAM COĞRAFYASINDAKİ RADİKALİST EĞİLİM VE HAREKETLERİN SOSYO- PSİKOLOJİK ARKA PLANI ÜZERİNE DÜŞÜNME

İSLAM COĞRAFYASINDAKİ RADİKALİST EĞİLİM VE HAREKETLERİN SOSYO- PSİKOLOJİK ARKA PLANI ÜZERİNE DÜŞÜNME

Radikal kelimesinin karşılığı genellikle; sert, katı ve sabit davranış ya da tercih olarak kullanılır. Radikal tercih ya da davranışın temelinde de; gönül kırıklığı, sükut-u hayal, beklenmeyen sonuçlar, reddedilme, tahkir, yenilgi, kin ve nefret gibi olumsuz, aynı zamanda kişiyi irite eden duygu ve eylemler yer alır. Bu duygu ya da eylemler,...

21.08.201711:47

DEVAMINI OKU
ZİHİNSEL DİNAMİKLERİN SINIRLANMASININ BİR ADIM ÖTESİ: ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DUYGUSU

ZİHİNSEL DİNAMİKLERİN SINIRLANMASININ BİR ADIM ÖTESİ: ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİK DUYGUSU

Gelişme insanın zihninde başlar. Zihinsel dinamiklerin işlemesinin sonucu olan bu duruma biz, mental gelişme diyoruz. Mental gelişmenin temelinde ise; düşünme, değerlendirme, analiz ve sentez gibi sonuç odaklı eylemler vardır. Söz konusu bu eylemler bizi, bir karara ya da kesinleşmiş bir bilgiye götürür. Karar; yeni eylemlerin planlanmasına, bunların uygulamaya aktarılmasına ve...

16.08.201711:32

DEVAMINI OKU
Toplumumuzun eğitilememe durumu

Toplumumuzun eğitilememe durumu

Her bireyin doğumdan itibaren eğitilmesi bir zorunluluktur. Bu durum, bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları toplumlar için de söz konusudur. Doğaldır ki burada toplumdan kastımız, bazı sebeplerin bir araya getirdiği geçici kalabalıklar değildir. Toplumdan kastımız; ortak ideal ya da paydaların bir araya getirdiği, kendine özgü yaşama iradesi olan ve gerektiğinde bu...

10.08.201711:57

DEVAMINI OKU
GÖÇ VE GÖÇMENLİĞİN ÜLKEMİZ AÇISINDAN YANSIMALARI(2)

GÖÇ VE GÖÇMENLİĞİN ÜLKEMİZ AÇISINDAN YANSIMALARI(2)

Kültürel, ahlaki, dini ve ekonomik boyutlu yansımaları olan göçmenlik olgusunun çözümü hem zor ve hem de uzun erimli bir süreci ve sabrı gerektirir. Öte yandan göçmenlerin yanlışlarını düzeltme konusunda; etkili, bilinçli ve donanımlı bir organizasyon ya da kanaat önderlerine sahip olup olmadıklarını da bilmiyoruz. Belki de parçalanmışlık duygusu böylesi bir...

08.07.201711:47

DEVAMINI OKU