Son güncellenme :22.10.2018 13:17

Prof. Dr. İrfan Çağlar TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Prof. Dr. İrfan Çağlar
Prof. Dr. İrfan Çağlar
Giderek baskınlaşan sosyal eğilim; Tetikçilik

Giderek baskınlaşan sosyal eğilim; Tetikçilik

Son yıllarda toplumsal hayatta acımasızlık, giderek baskın bir hal alıyor. Bireyci toplum yapısının ürettiği bu eğilim, vahşi Kapitalizmin “insan insanın kurdudur” yaklaşımını adeta haklı çıkartıyor. Linç duygusunu da üreten bu acımasızlık; ne yazık ki toplumsal barışı bozuyor ve insanları kendi adaletini kendisinin ve kendisine ait yöntemlerle sağlamasına neden oluyor. Bir...

22.10.201813:17

DEVAMINI OKU
Davranışsal bir asimetri: İyilik karşıtlığı psikolojisi

Davranışsal bir asimetri: İyilik karşıtlığı psikolojisi

İlişkiler sisteminde insanların temel şikayet noktalarından birisi de, iyilik karşılığında kötülük bulunduğu ile ilgilidir. Bu tespit ile ilgili bir genelleme yapmak doğru değildir. Çünkü yaşanılan dünyada, iyilik karşıtlığının kötülükle eş değer olmayan istisnaları da bulunmaktadır. Hem de çok sayıda. Buna rağmen insanların zihninde, iyiliğin kötülük getirdiği ile ilgili yaygın bir...

08.10.201812:06

DEVAMINI OKU
Yüksek ruh asaleti varlıktan değil, deruni tevekkülden çıkar

Yüksek ruh asaleti varlıktan değil, deruni tevekkülden çıkar

Yüksek ruh asaleti varlık (servet) tan değil; inançtan, sabırdan ve içselleştirilebilmiş tevekkülden çıkar. Bu tespit bana ait değil. Bu tespitin sahibi, kendisine özgü hayat felsefesi olan ve özgün düşünebilen güzel bir insan. Bu güzel insanın, zor bir kişiliğe sahip olduğunun altını çizmem gerekiyor. Çünkü evrensel etik ilkelerin oluşturduğu bir zihinsel...

20.09.201816:48

DEVAMINI OKU
Hayatı olağan sınırlarda yaşamak

Hayatı olağan sınırlarda yaşamak

Bizim için problem kaynaklarından birisi de, hayatın sınırlarını zorlamaktır. Çünkü sınırları zorlanan hayat, ona gereğinden fazla değer yüklenmesi ve onun kutsanması anlamına gelir. Herhangi bir nesnenin kutsanması da, onu zaman içinde bizim açımızdan mecburiyetler setine dönüştürür. Böylece rutin ve olağan sınırların içinde tutulması gereken hayat değişerek ya da mutasyona uğrayarak,...

01.08.201812:31

DEVAMINI OKU
Rumların UNFICYP Korkusu

Rumların UNFICYP Korkusu

ABD Başkanı Trump’ın, batık ABD hazinesini kurtarmak ve borçlarını azaltmak için aldığı tedbirlerin arasında bazı ithal mallarına gümrük uygulamak, yerel istihdamın çoğaltılarak yerel üretimin arttırılması girişimleri içinde BM’ye yapılan yardımların ve verilen katkıların azaltılması da var. Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler ve diğer küresel organlara ABD’nin verdiği gönüllü destekte yüzde 40’a...

14.07.201812:36

DEVAMINI OKU
Duygu, akıl ve vicdan dengesi

Duygu, akıl ve vicdan dengesi

İnsanoğlunun moral dünyasını şu üç unsur oluşturur; duygu, akıl ve vicdan. Duygu; insanoğlunun hisleri, heyecanları, çoşkusu, nefreti, öfkesi, kompleksleri, hayalleri, sevgi ve özlemleri, düş kırıklıkları ve diğer duygulanma biçimlerinin genel adıdır. Genelleme yaparak söylersek, duygu, olumlu ve olumsuz hissiyatlarının toplamıdır. Bunların varlığı, insanoğlunun hayatını zenginleştirebileceği gibi zayıflatabilir de. Bu durum...

11.07.201812:01

DEVAMINI OKU
Liyakat olgusu ile ilgili düşünceler

Liyakat olgusu ile ilgili düşünceler

Emaneti ehline vermek, inancımızın temel tembihlerinden birisidir. Çünkü böyle bir tercih; pek çok olumluluğu üretmenin yanında, pek çok olumsuzluğu da engeller. Yani emaneti ehline vermek ( liyakat ilkesi ); çatışmaları ve dizginsiz rekabet ya da linç duygusunu önlerken, aynı zamanda güven, eşitlik ve adalet algısının yaygınlaşmasına da katkı sağlar. Liyakat,...

09.07.201811:26

DEVAMINI OKU
NİYET OKUMAK VE UZAKTAN YARGILAMAK

NİYET OKUMAK VE UZAKTAN YARGILAMAK

Bazı insanlar, diğer bazı insanları ( bir takım sebeplerden dolayı ) hedef tahtasına koyarlar. Bu durum tam anlamıyla bir yargısız infaz olayıdır. Çünkü yargıya dayanan infaz olayında, yasal kurallara göre yapılan yargılamanın sonucunda verilen kararın uygulanması vardır. Yani yargılama sürecinde, bir keyfilik veya bir müphemiyet söz konusu değildir. Hatta bu...

05.07.201812:08

DEVAMINI OKU
ETİK VE AHLAK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

ETİK VE AHLAK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Etik, doğru ve yanlışa ait evrensel boyutlu ilkeler bütünüdür. Ahlak ise, bu ilkeler bütününün kültürel ve dini temelli hassasiyetlerinden oluşan setidir. Bu tanımlamaya göre, bir İslam ya da Hıristiyan ahlakından söz etmek mümkündür. Etik veya ahlaki ilkelerin temel özelliklerinden birisi de, mecburiyetler setinden oluşmamasıdır. Yani zoraki bir etik ve ahlaktan...

04.07.201812:01

DEVAMINI OKU
Değişen iletişim dili ve toplum algısı

Değişen iletişim dili ve toplum algısı

Son yıllarda toplumumuzda iletişim dili giderek sertleşiyor. Bu durum, toplumsal yığınlar nezdinde prim de yapıyor. Sindirme merkezli bu yöntem, kişilerin kendilerini anlatma konusunda zor anlar yaşamasına vesile oluyor. Öte yandan sertleşen iletişim üslubu, beraberinde öfke dilini üretiyor. Yıllarca aynı kanaatleri paylaşmış ve bu kanaatlerin mücadelesini vermiş gönüldaşlar, bir birleri ile...

03.07.201812:26

DEVAMINI OKU