Son güncellenme :14.07.2018 12:36

Prof. Dr. İrfan Çağlar TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Prof. Dr. İrfan Çağlar
Prof. Dr. İrfan Çağlar
Rumların UNFICYP Korkusu

Rumların UNFICYP Korkusu

ABD Başkanı Trump’ın, batık ABD hazinesini kurtarmak ve borçlarını azaltmak için aldığı tedbirlerin arasında bazı ithal mallarına gümrük uygulamak, yerel istihdamın çoğaltılarak yerel üretimin arttırılması girişimleri içinde BM’ye yapılan yardımların ve verilen katkıların azaltılması da var. Trump yönetimi, Birleşmiş Milletler ve diğer küresel organlara ABD’nin verdiği gönüllü destekte yüzde 40’a...

14.07.201812:36

DEVAMINI OKU
Duygu, akıl ve vicdan dengesi

Duygu, akıl ve vicdan dengesi

İnsanoğlunun moral dünyasını şu üç unsur oluşturur; duygu, akıl ve vicdan. Duygu; insanoğlunun hisleri, heyecanları, çoşkusu, nefreti, öfkesi, kompleksleri, hayalleri, sevgi ve özlemleri, düş kırıklıkları ve diğer duygulanma biçimlerinin genel adıdır. Genelleme yaparak söylersek, duygu, olumlu ve olumsuz hissiyatlarının toplamıdır. Bunların varlığı, insanoğlunun hayatını zenginleştirebileceği gibi zayıflatabilir de. Bu durum...

11.07.201812:01

DEVAMINI OKU
Liyakat olgusu ile ilgili düşünceler

Liyakat olgusu ile ilgili düşünceler

Emaneti ehline vermek, inancımızın temel tembihlerinden birisidir. Çünkü böyle bir tercih; pek çok olumluluğu üretmenin yanında, pek çok olumsuzluğu da engeller. Yani emaneti ehline vermek ( liyakat ilkesi ); çatışmaları ve dizginsiz rekabet ya da linç duygusunu önlerken, aynı zamanda güven, eşitlik ve adalet algısının yaygınlaşmasına da katkı sağlar. Liyakat,...

09.07.201811:26

DEVAMINI OKU
NİYET OKUMAK VE UZAKTAN YARGILAMAK

NİYET OKUMAK VE UZAKTAN YARGILAMAK

Bazı insanlar, diğer bazı insanları ( bir takım sebeplerden dolayı ) hedef tahtasına koyarlar. Bu durum tam anlamıyla bir yargısız infaz olayıdır. Çünkü yargıya dayanan infaz olayında, yasal kurallara göre yapılan yargılamanın sonucunda verilen kararın uygulanması vardır. Yani yargılama sürecinde, bir keyfilik veya bir müphemiyet söz konusu değildir. Hatta bu...

05.07.201812:08

DEVAMINI OKU
ETİK VE AHLAK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

ETİK VE AHLAK ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Etik, doğru ve yanlışa ait evrensel boyutlu ilkeler bütünüdür. Ahlak ise, bu ilkeler bütününün kültürel ve dini temelli hassasiyetlerinden oluşan setidir. Bu tanımlamaya göre, bir İslam ya da Hıristiyan ahlakından söz etmek mümkündür. Etik veya ahlaki ilkelerin temel özelliklerinden birisi de, mecburiyetler setinden oluşmamasıdır. Yani zoraki bir etik ve ahlaktan...

04.07.201812:01

DEVAMINI OKU
Değişen iletişim dili ve toplum algısı

Değişen iletişim dili ve toplum algısı

Son yıllarda toplumumuzda iletişim dili giderek sertleşiyor. Bu durum, toplumsal yığınlar nezdinde prim de yapıyor. Sindirme merkezli bu yöntem, kişilerin kendilerini anlatma konusunda zor anlar yaşamasına vesile oluyor. Öte yandan sertleşen iletişim üslubu, beraberinde öfke dilini üretiyor. Yıllarca aynı kanaatleri paylaşmış ve bu kanaatlerin mücadelesini vermiş gönüldaşlar, bir birleri ile...

03.07.201812:26

DEVAMINI OKU
Yetersiz eğitim ve düşük gelir düzeyinin toplumsal yansımaları

Yetersiz eğitim ve düşük gelir düzeyinin toplumsal yansımaları

Toplumların hayatını olumsuz anlamda etkileyen pek çok sorun vardır. Bunlar; yetersiz eğitim, kimlik çatışması, toplumsal aidiyet eksikliği, terör, kültürel yabancılaşma, demokratik teamüllerin üretilememesi, liyakat ilkesinin görmezden gelinmesi, yakınların ve siyasal yandaşların tercihi, kaynak israfı, kaynakların ve gelirin dağıtımında adaletsizlik, kişi başına düşük milli gelir seviyesi vb. şeklinde sıralanabilir. Aklıma geldiği...

26.06.201811:12

DEVAMINI OKU
MÜSLÜMAN TÜRK’ÜN GÖNÜL İKLİMİ

MÜSLÜMAN TÜRK’ÜN GÖNÜL İKLİMİ

İklim, çevresel koşulların oluşturduğu fiziki atmosferin adıdır. İklim koşulları uygun olursa, bütün unsurlarıyla doğa rahatlar ve mümbit hale gelir. Yani mahsul verimi artar, canlıların doğal seleksiyona uğrama riski azalır ve bu da, insanların doğadan yararlanmaları oranında huzuruna olumlu yansımada bulunur. Biliriz ki, Çevresel Ekoloji Teorisine göre, iklime ayak uyduramayan bitki...

04.05.201812:07

DEVAMINI OKU
Yaşadığımız hayatta dürüst olabilmek ya da dürüst kalabilmek

Yaşadığımız hayatta dürüst olabilmek ya da dürüst kalabilmek

Gücü kutsayan, kazanımı önceleyen, esnekliği ve dönüşümü tembihleyen bir hayatı yaşıyoruz. Takdir edilir ki, böylesi bir hayatta; dik durmak, kendin kalabilmek, etik ya da ahlaki ilkelerden yana olmak zordur. Bu tür ortamlar insanı belirli kabullerle özdeşleşmeye zorlar. Özdeşleşme ise, insanoğlunun davranışlarının, içinde yaşadığı çevresel koşullar tarafından, önemli oranda etkilenmesi veya...

25.04.201811:29

DEVAMINI OKU
21. YÜZYIL, TÜRK’ÜN VE TÜRKLÜĞÜB DİRİLİŞ YÜZYILI OLACAKTIR

21. YÜZYIL, TÜRK’ÜN VE TÜRKLÜĞÜB DİRİLİŞ YÜZYILI OLACAKTIR

Türkiye son zamanlarda, çevresinde olup bitenlere karşı aktif bir tutum izleyerek ve risk üstlenip irade koyarak, ciddi bir bölgesel güç olduğu izlenimini hem kendi iç dünyasında ve hem de bölgesel ve küresel aktörler nezdinde oluşturdu. Böyle bir gelişme, ülkemizin uluslararası ilişkilerde rakiplerine karşı pazarlık gücünü de artırmış oldu. Yani gelinen...

21.03.201811:09

DEVAMINI OKU