Son güncellenme :18.12.2013 10:23

Prof. Dr. H. Nur ERKIZAN TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Prof. Dr. H. Nur ERKIZAN
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -10-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -10-

Annem için… DÜNDEN DEVAM Sonuç Yerine… Kadının hakları temel insan haklarının içinden yeşerir. O nedenle; İnsan hiçbir bakımdan, hiçbir biçimde ve hiçbir nedenle  “saldırının nesnesi” haline getirilmemelidir. Temel insan hakları her rejimin temel önceliği olmalıdır. Dinsel söylemler ve uygulamalar temel insan haklarına aykırı olamazlar. İnsanın onuruna, özgürlüğüne ve eşitliğine karşı...

18.12.201310:23

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -9-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -9-

Annem için… DÜNDEN DEVAM Eğitim Hakkı Kadının kendini bir birey, bir insan olarak var kılabilmesi için eğitimin önemi kuşkusuz çok büyüktür. Dünya ülkelerinin üçte birinde kadınların %50 sinin okuma yazma bilmediği düşünülürse bu alanın ne kadar gri tonlarla dolu olduğu daha gerçekçi bir biçimde düşünülebilir. Çünkü, kadın eğitim yoluyla aklını...

17.12.201310:15

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -8-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -8-

Annem için… DÜNDEN DEVAM Dinsel Etkinlik Hakkı Çeşitli bakımlardan ele aldığımız ama özelikle din ve kadın hakları bakımından ele aldığımız ülkelerden hiç birinde böyle bir haktan söz edilmemektedir. Ancak Hindistan’da bu  önemli bir hak olarak tanımlanır.  İnsanların doğumlarıyla birlikte dinsel  aidiyetleri  de belirlenir ve insanın kendini bu sistemin dışına çıkarması...

16.12.201310:27

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -7-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -7-

Annem için… DÜNDEN DEVAM Konuşma ve Politik Katılım Hakları Politik katılım, konuşma özgürlüğü ve elbette düşünce özgürlüğü demokratik olmayan ülkelerde herkes için yasaktır. Ancak kadınlar söz konusu olduğunda bu yasak katmerleşir. Zaten kadının dışarı çıkmasını yasaklayan/engelleyen, okuma yazmasını istemeyen, ona çeşitli meslek alanlarını yasaklayan rejimlerin kadınlara politik katılım hakkı vermesi...

14.12.201310:18

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -6-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -6-

Annem için… DÜNDEN DEVAM Kadının Çalışma Hakkı Seçme özgürlüğü liberal değerler arasında çok önemli bir yere sahiptir; hatta ve eğer merkezi bir öneme sahip değilse. Kadın herhangi bir ayrımcılık ve baskı olmadan ev dışında da çalışma hakkına sahip olmalıdır. CEDAW çalışma hakkını, işe alınmada ayrımcılık yapılmamasını, özgürce meslek seçimini, ücret...

13.12.201312:07

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -5-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -5-

DÜNDEN DEVAM Bedensel Bütünlük Hakkı Kadınlar birçok şiddetin nesnesi durumundadır. Bu tecavüzü, her türden cinsel tacizi, ev içi şiddeti yine her türden ruhsal ve bedensel yaralamayı içermektedir. Tecavüz dünyada gizli kalmış en büyük suçtur; çünkü, dinler tecavüze uğramış kadını kirli, pis ve değersiz görürler. 1947 yılında Hindular ve Müslümanlar arasında...

12.12.201310:05

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -4-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -4-

DÜNDEN DEVAM    Bazı bakımlardan, özellikle de gündelik pratik açısından bakıldığında, dinler temel insan haklarını tehdit etmektedir. Bu dinlerin aynı zamanda insan haklarının ana kaynaklarından olduğu gerçeğini inkâr etmek anlamına hiç gelmez. Ama burada dikkat edilmesi gereken nokta, kültürün bizzat kendisidir. Bir toplumda dinin içinde bulunduğu kültür tarafından ne kadar...

11.12.201310:28

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -3-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -3-

DÜNDEN DEVAM Birleşmiş Milletler tarafından 1979’da kabul edilen ve Türkiye’nin 1985 yılından bu yana taraf olduğu “Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması /Önlenmesi Sözleşmesi” (CEDAW) Birleşmiş Milletler bünyesinde yer alan altı tane temel insan hakları sözleşmesinden biridir. Sözleşmeye 2002 yılı itibariyle taraf olan devletlerin sayısı ise 170 kadardır. Ancak...

10.12.201310:15

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -2-

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE -2-

I. 1980’lerin başında Bangladeşli yoksul kadınlar Bangladeş Kırsal Kalkınma Komitesi’nin düzenlediği bir eğitim çalışmasına katılırlar. Bu eğitim kadınlara okuma- yazmayı, gündelik hayatın ekonomisini yönetmeyi, yaşamı yönetebilecek çeşitli yetenekler kazandırmayı amaçlıyor. Yerel imamlar buna karşı çıkıyor ve dışarıda çalışan, diğer erkeklerle konuşan kadınların “düşük kadınlar” olduğu yönünde konuşmalar yapıyorlar. İmamlar bununla...

09.12.201310:04

DEVAMINI OKU
KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE

KADININ İNSAN HAKLARI, DİN VE LİBERAL DEĞERLER ÜZERİNE

Bu yazımızda kadının insan hakları konusu din ve liberal değerler açısından ele alınıp incelenmeye çalışacaktır. Çağımızda gerek ülkeler arasında ve de gerekse ülkelerin kendi içlerinde kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak çeşitli biçimler alan çatışmaların esas olarak etnisite, din/kültür ve cinsiyet üzerinden yaşandığına tanık olmaktayız. Ekonomik açıdan küreselleşmenin neredeyse bir de...

06.12.201310:49

DEVAMINI OKU