Son güncellenme :22.01.2015 9:17

Prof. Dr. H. Nur ERKIZAN TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Prof. Dr. H. Nur ERKIZAN
21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

DÜNDEN DEVAM Sonuç İnsan hakları Türk Aydınlanma Devriminin temelinde yer alır. Atatürk gerçekleştirdiği değişiklikler yoluyla yurttaş olan bireyin kendini gerçekleştirmesini amaçladı. Ancak tüm yapısal değişikliklere karşın neden hala birçok problem aşılamamıştır? Böylesi büyük başarıların ardından neden demokratik ideal birçok alanda ve bağlamda kendini gerçekleştirememiştir? 21. yüzyıl aydınlanmasına yönelimi gösteren birçok...

22.01.20159:17

DEVAMINI OKU
21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

DÜNDEN DEVAM Günümüz açısından en önemli tehlike pseudo-düşünsel kılıklarda kendini gösteren aydınlanma karşıtı tartışmaların neredeyse tamamının bizzat aklın kendisine yöneltilmiş olmasıdır.Akıl karşıtlığı esas çıkış noktası olmuş gibidir; o ister konservatif isterse de post-modern söylem içinden biçimlenmiş olsun. Dolayısıyla; her türlü akıl -dışılığın meşrulaştırılması aklın paranteze alınmasını kolaylaştırıyor. Akla karşı geliştirilen...

21.01.201510:26

DEVAMINI OKU
21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

DÜNDEN DEVAM İnsan kendi aklına dayanarak bilgisizliğini aşar; dolayısıyla onun başka hiçbir rehbere gereksinimi yoktur. “Cahillik her türlü kötülüğün” kaynağı olarak görülür. İnsanın aydınlanması onun sahip olduğu akıl ile olanaklıdır. İnsanı bir zürafadan veya bir karnabahardan ayıran onun sahip olduğu akıldan başka bir şey değildir. İnsanın ve toplumun aydınlanması ancak...

20.01.201510:37

DEVAMINI OKU
21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

DÜNDEN DEVAM Bu yeni kavrayış ahlakın ve de politik ahlakın temelinde olmalıdır. “ Kendini bilme” olmadan hiçbir yapılanmanın önemi yoktur. O nedenle,  önce insanın kendini ve sonra da diğerlerini bilmeye ve anlamaya yönelmesi gerekir. Kamusal dünyamızda bürokrasinin mantığından, ekonominin mantığından, Pazarın mantığından, evlilik mantığından –belki akademinin de mantığından ki bu...

19.01.201510:10

DEVAMINI OKU
21. Yüzyıl Aydınlanması Üzerine…

21. Yüzyıl Aydınlanması Üzerine…

(dünden devam) Şimdi; önce Aydınlanma konusuna dönelim. Çağımızın en seçkin filozoflarından biri olan M.Craven Nussbaum da 21.yüzyıl Aydınlanma anlayışının birçok bakımdan 18.yüzyıl Aydınlanma anlayışından farklı olduğunu söyler. 21. yüzyıl, hayat ve kendi hayatı ile daha yakından, daha doğru bir ifadeyle, kendisi ile yakından bağ kurabilen insanı varlık alanına çıkarır gibidir....

17.01.201512:17

DEVAMINI OKU
21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

21.YÜZYIL AYDINLANMASI, ATATÜRK VE TÜRKİYE ÜZERİNE

ÖZET  Bu çalışma aydınlanma konusuna yönelik problemleri/soruları tarih, felsefe ve politika bağlamında ele alır. Uygarlıkların ortaya çıkmasında ahlak ve politika arasındaki önemin altını çizmeye çalışır. Aristoteles’ten hareketle insanların iki farklı biçimde eylediklerini belirtir ve kinetik eylemlerin kendine içkin bir ereği olmamasına karşın energaik eylemlerin kendi ereğini kendi içinde taşıdığını söyler....

16.01.201510:50

DEVAMINI OKU
TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

DÜNDEN DEVAM Evrensellik düşüncesi bizde yeterince anlaşılamıyor. Türkçenin var-olma olanağı yerelliğe hapsediliyor. Oysa ne ki yereldir onun varlığı sınırlıdır, sınırlanmıştır. Bu bakımdan milli kültürümüz önemli ölçüde yereldir ve de bunun aşılması gerekir; eğer Türkçe ve onun düşünme evreni sınırları aşmak istiyorsa; sınırların ötesine geçmek istiyorsa. Düşüncede evrenselliği gerçekleştirmek, evrensele uzanmak...

03.01.201510:16

DEVAMINI OKU
TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

DÜNDEN DEVAM Dil, İçsel Dil Formu ve Varlık    “Dil” sözcüğü çeşitli anlamlarda kullanılır. Burada biz esas olarak dilin iki anlamı yani geniş ve dar anlamı üzerinde duracağız. Geniş anlamda “dil” düşünsel, duygusal ve istence bağlı içeriklerin anlamlı işaretlerle ifade edildiği bir aracı belirtir. Buna karşın “dil” terimi, dar anlamda, insanın...

02.01.201510:13

DEVAMINI OKU
TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

TÜRKÇENİN DÜNYA DİLİ OLMA OLANAĞI ÜZERİNE FELSEFİ BİR İNCELEME

Bu çalışma Türkçenin dünya dili olma olanağını felsefi bir kavrayış içinden ele alıp incelemeyi amaçlamaktadır. Başka bir ifadeyle, burada dil, dil olmak bakımından değil, belli bir felsefi bakış açısından inceleme konusu edilecektir. Bu bağlamda, önce; dil meselesi tarihsel-kuramsal bir çerçeve içinde soruşturma konusu edilecek ve daha sonra da buradan hareketle...

01.01.201513:06

DEVAMINI OKU
Ekmeleddin İhsanoğlu, Orta Çağ ve Türkiye Üzerine (I)

Ekmeleddin İhsanoğlu, Orta Çağ ve Türkiye Üzerine (I)

Türkiye nereye gidiyor? Bu sorunun yanıtını verebilmek için Türkiye’nin nerede olduğunu bilmek gerekir. Türkiye’nin nerede olduğunu bilmek için de insanın tarihine bakmak gerekir. Avrupa uzun bir Orta Çağ dönemi yaşadı. Hıristiyanlık kendi kuruluşunu izleyen tarihsel süreçte felsefe/akıl ile karşı karşıya geldi ve M.S.529 yılında tüm felsefe okulları Bizans İmparatoru Justinianus...

25.07.201410:14

DEVAMINI OKU