Son güncellenme :26.05.2016 17:53

Hüseyin Atılgan TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Hüseyin Atılgan
Hüseyin Atılgan
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Yakın ve Ortadoğu’da ilk cumhuriyet, doğuşunu ona borçludur. Bu cumhuriyet birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur. Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslar arası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır. (Nikita S. Kruşçev, Sovyetler Birliği Başkanı, 1963) Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20....

26.05.201617:53

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne yedi bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı;...

25.05.201618:30

DEVAMINI OKU
VAHDETTİN, SAMSUNA GÖREVLENDİRDİĞİ MUSTAFA KEMAL’DEN NE İSTEDİ, MUSTAFA KEMAL BU İSTEKLERİ YERİNE GETİRDİ Mİ? SONUNDA NE OLDU?

VAHDETTİN, SAMSUNA GÖREVLENDİRDİĞİ MUSTAFA KEMAL’DEN NE İSTEDİ, MUSTAFA KEMAL BU İSTEKLERİ YERİNE GETİRDİ Mİ? SONUNDA NE OLDU?

ATATÜRK İLE İLGİLİ Milletimizi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla övünç duyuyorum. “Yapacağım. Yapacağız. Yapabiliriz” dediğim zaman onların gerçekten yapabileceğime inanmıştır. Nitekim Sakarya Muharebesi başlamadan evvel “Düşmanı memleketimiz içinde boğacağız” demiştim. Bana bazı mühim sayılan yerlerden müracaatlar vâki olarak “milleti beyhude yere kırdırmayınız” demişler; Romenlerden, Bulgarlardan, Yunanlılardan bahsederek...

24.05.201617:38

DEVAMINI OKU

VAHDETTİN, SAMSUNA GÖREVLENDİRDİĞİ MUSTAFA KEMAL’DEN NE İSTEDİ, MUSTAFA KEMAL BU İSTEKLERİ YERİNE GETİRDİ Mİ? SONUNDA NE OLDU?

ATATÜRK İLE İLGİLİ Bu sözler bir ferdin değil, bir Türk Milleti duygusunun ifadesidir. Bunu, her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere mütemadiyen tekrar etmekle son nefesini verecektir. Her Türk ferdinin son nefesi, Türk Milleti’nin nefesinin sönmeyeceğini onun ebedi olduğunu göstermelidir. Yüksek Türk, senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur.-1935 ...

24.05.20169:39

DEVAMINI OKU
Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

ATATÜRK İLE İLGİLİ Söz söyleyen arkadaşlarımızdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldığımı sordu. Arkadaşlarımızın sorduğu ilham ve kuvvet kaynağı, milletin kendisidir. Milletin müşterek eğilimi, umumî fikri olduğunu inkâr edenler de vardır. Bu gibileri, hepiniz çok işitmişsinizdir. Bu gibiler memleket ve milletle alâkasız, dalgın insanlardır. Memleketimizin ve milletimizin başına gelmiş...

21.05.201615:57

DEVAMINI OKU
Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Asla şüphem yoktur ki, Türklüğün unutulmuş büyük medeni özelliği ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki gelişmesi ile geleceğin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.” (Atatürk) “Yeni Türk yazısı, Türk’ün yaradılıştan gelen zeka ve kabiliyetini geliştirebileceğinden yeni yazımızı tarlalarında çalışan çiftçilerimize, sürüleri başında dağlarda dolasan çobanlarımıza kadar...

20.05.201617:18

DEVAMINI OKU
Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşüne düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükümetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye...

19.05.201616:44

DEVAMINI OKU
Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

Anadolu ve Türkiye Cumhuriyetinin Tapusu ..

ATATÜRK İLE İLGİLİ Bu millet hakikî eğilimine zıt düşünceye sapanlara iltifat etmemektedir. Bununla bugün çok övünüyorum. Bundaki isabetin sırrını izah için derhal söylemeliyim ki bizim ilham kaynağımız doğrudan doğruya büyük Türk Milleti’nin vicdanı olmuştur ve daima olacaktır. Bütün hareketi, verimi, kuvveti millî vicdandan aldıkça, bütün teşebbüslerimizde milletin sağ duyusunu, rehber...

18.05.201616:51

DEVAMINI OKU
Neye göre, kime göre 16

Neye göre, kime göre 16

ATATÜRK İLE İLGİLİ Moskovanın idaresinde; dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak. Dil bir köprüdür… İnanç bir köprüdür… Tarih bir köprüdür… Köklerimize inmeli ve olayların böldüğü...

17.02.201510:42

DEVAMINI OKU

Esir düşen Türk askerleri

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Türk Dili kaynakları üzerinde edindiğimiz bilgiler, umduğumuzdan daha verimli çıktı. Şimdi, yalnız ana dilimizin öz varlıklarını bilmekle kalmıyoruz, bunların çok eski bir uygarlığın ilk ana dili olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.” (Atatürk) TEBRİK Televizyon ve gazete haberlerine de konu olan Denizli’deki bir şahsın eşine bıçaklı saldırısı sırasında riski bile...

16.02.20159:58

DEVAMINI OKU