Son güncellenme :09.06.2016 17:54

Hüseyin Atılgan TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Hüseyin Atılgan
Hüseyin Atılgan

Atatürk ve Papa Eftim

ATATÜRK İLE İLGİLİ New York Times, 10 Temmuz 1920 Yunan Harekatı’nın Anadolu’da sağladığı başarılardan sonra Türklerin durumu daha iyi kavramaya başladıkları söylenebilir. İstanbul Hükümeti’ni destekleyen ve yeren gazeteler artık ağız birliği etmişçesine Türk Barış Konferansı Delegelerinin Paris’ten ayrılmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirtiyor ve Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Milliyetçi Harekete bir an önce...

09.06.201617:54

DEVAMINI OKU
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. (C. C. SFORZA, İtalya) Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer...

08.06.201617:00

DEVAMINI OKU
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Milletimizi şimdiye kadar söylediğim sözlerle ve hareketlerimle aldatmamış olmakla övünç duyuyorum. “Yapacağım. Yapacağız. Yapabiliriz” dediğim zaman onların gerçekten yapabileceğime inanmıştır. Nitekim Sakarya Muharebesi başlamadan evvel “Düşmanı memleketimiz içinde boğacağız” demiştim. Bana bazı mühim sayılan yerlerden müracaatlar vaki olarak “milleti beyhude yere kırdırmayınız” demişler; Romenlerden, Bulgarlardan, Yunanlılardan bahsederek kurtuluşumuzu geleceğe bırakmanın...

07.06.201617:07

DEVAMINI OKU
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan “Türklerin babası” Yeni Türkiye’yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi, fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkılâp yaptı. (Soir, Paris, Fransa) O, Türkiye’nin önceki kuşaklarından hiç birine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye’nin Avrupa devleti olmasını sağladı,...

06.06.201616:36

DEVAMINI OKU
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Halkın temiz, saf duygularından yararlanarak milletin maneviyatına el uzatan kimseler ve onların izleyicileri ve taraftarları elbette ki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar Türk milleti için sorun oluşturacak durumların meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında devamlı yol almasına engel olmaya çalışanlar hep bu kurumlar ve bu kurumların mensupları...

04.06.201615:54

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da, bir dakika geçmemiştir ki, her türlü huzur ve istirahatimi, her nev’i şahsi duygularımı, milletin selameti ve saadeti namına feda etmekten zevk duymayayım.1937 Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar, istidat ve liyakatte de bütün milletlerden üstündür.Mühim bir...

02.06.201617:43

DEVAMINI OKU
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Söz söyleyen arkadaşlarımızdan biri bana nereden ilham ve kuvvet aldığımı sordu. Arkadaşlarımızın sorduğu ilham ve kuvvet kaynağı, milletin kendisidir. Milletin müşterek eğilimi, umumî fikri olduğunu inkâr edenler de vardır. Bu gibileri, hepiniz çok işitmişsinizdir. Bu gibiler memleket ve milletle alâkasız, dalgın insanlardır. Memleketimizin ve milletimizin başına gelmiş olan bunca felâketler...

01.06.201617:07

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Halkın temiz, saf duygularından yararlanarak milletin maneviyatına el uzatan kimseler ve onların izleyicileri ve taraftarları elbette ki birtakım cahillerden ibarettir. Bunlar Türk milleti için sorun oluşturacak durumların meydana gelmesinde daima etken olmuşlardır. Milletimizin önünde açılan kurtuluş ufuklarında devamlı yol almasına engel olmaya çalışanlar hep bu kurumlar ve...

31.05.201617:57

DEVAMINI OKU

MENTEŞEOĞULLARINDAN “SON BEY” ROMANI ÜZERİNE

Muğla ilinde 18 yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği yapmış olan Ömer Kamil Yılmaz, emekli olduktan sonra. Menteşe Tarihi ve yöre kültürü üzerine çalışmalarını yoğunlaştırmış, bu birikimini, “İlk Beyler”-“Sahiller Beyi-Ahmet Gazi Bey”-“Son Bey”-“Menteşe Emirlerinden Sasa Bey” adlı romanlarını yazarak değerlendirmiştir. Ayrıca yazıp bitirdiği “Menteşe’den Kalan İzler” adlı bir romanı da...

30.05.201616:12

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Atatürk ün sınıf arkadaşlarından Ali Fuat Cebesoy: O’nun doğa sevgisini belirtirken bir anısını şöyle anlatır: Harp Akademisinin üçüncü sınıfına geçtiğimiz zaman Mustafa Kemal, Selanik e sılaya gitmeden önce bizde misafir kaldı. O günlerin birinde Satılmış Çavuş’u da alarak Alemdağ’ na uzandık. Arkadaşım samimi bir doğa aşığı idi....

28.05.201615:50

DEVAMINI OKU