Son güncellenme :13.07.2016 16:44

Hüseyin Atılgan TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Hüseyin Atılgan
Hüseyin Atılgan
ATATÜRK İLE İLGİLİ

ATATÜRK İLE İLGİLİ

Yeni Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği cevap:”Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum. (Briand, Fransa Başbakanı,...

13.07.201616:44

DEVAMINI OKU
Bilinen ilk Türk devleti Hun İmparatorluğu değil

Bilinen ilk Türk devleti Hun İmparatorluğu değil

ATATÜRK İLE İLGİLİ ”Bunun için adalet seviyemizi bütün medeni toplumların adalet seviyesi derecesinde bulundurmak zorunluluğundayız. Bu hususları tatmin için mevcut kanun ve usullerimizi bu görüşle iyileştirmekte, canlandırmakta ve yenilemekteyiz; ve buna devam edeceğiz.””Devlet halinde teşkilatlanmış bir insan toplumu anayasasında, adalet kuvvetinin bağımsızlığının önemini açıklamaya gerek yoktur. Milletlern yargı hakkı bağımsızlığının...

11.07.201617:33

DEVAMINI OKU
 İranlı bir gazetecinin uyarıları!!!

 İranlı bir gazetecinin uyarıları!!!

ATATÜRK İLE İLGİLİ ”Ancak hatalarını kabul edenler, affedilmeye lâyık olurlar. Çünkü, bunlar, hatalarını anlamış, pişman olmuş, bir daha aynı hatayı işlememeye karar vermiş kimselerdir. Fakat suçlarını saptırmaya ve savunmaya kalkışanlar, aynı yolda devam edecekler demektir ki, bunları hoş görüp affetmek kesinlikle uygun değildir.””Hükümet, memlekete kanunu egemen kılmak ve adaleti iyi...

09.07.201616:58

DEVAMINI OKU
İranlı bir gazetecinin uyarıları!!!

İranlı bir gazetecinin uyarıları!!!

ATATÜRK İLE İLGİLİ ”Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz.” (1920) ”Zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkâr olunamaz» Kuralı adlî politikamızın temelidir.” (1922) ”Her halde dünyada bir hak vardır. Ve hak kuvvetin üstündedir.” (1919) ”Bu memlekette hükümsüz vatandaş öldürülmez. Vatandaş ancak mahkeme kararıyla cezalandırılır. Devlet adamının böyle...

07.07.201616:23

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O’nun sayesinde Türkler, O’nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir. (Nya Dagligt Gazetesi, İsveç) Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım. (Prof. Morrf, İsviçre) Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın...

02.07.201617:28

DEVAMINI OKU

ABD’nin sakladığı Türk!

ATATÜRK İLE İLGİLİ Hayatının sonuna kadar milletinin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir. (C. C. SFORZA, İtalya) Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda memleketine yalnız askeri değil, aynı zamanda tam ve doyurucu...

30.06.201617:51

DEVAMINI OKU
ABD’nin sakladığı Türk!

ABD’nin sakladığı Türk!

ATATÜRK İLE İLGİLİ Atatürk’ün ölümü ile Yakın Doğu’nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur. (Tribuna Gazetesi, İtalya) Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük. (Japon Times) Yüzyıldan beri Küçük Asya’nın çıkardığı en büyük lider. (The Japon Chronicle)  TEBRİK...

29.06.201617:49

DEVAMINI OKU

ABD’nin sakladığı Türk!

ATATÜRK İLE İLGİLİ Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür. Pester Lioyd Gazetesi, Macaristan Türkiye’yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bugün büyük dahi Mustafa Kemal etrafında toplanmışlardır. Prof. M....

28.06.201617:57

DEVAMINI OKU

Atatürk; laikliği, Tuğrul Beğ’den almıştır.

ATATÜRK İLE İLGİLİ Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: “Görüyorsunuz ya”, dedi. “Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.” Cesaret ve zekâsından başka yüreği...

27.06.201617:36

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri. Kendi başına bir klâs oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti. (The Fortnightiy, Londra) Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti. (Spectator, İngiltere) Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır. (Observer Dergisi, İngiltere)  TEBRİK...

27.06.20169:48

DEVAMINI OKU