Son güncellenme :04.11.2014 10:14

Hüseyin Atılgan TARAFINDAN YAZILAN HABERLER

Hüseyin Atılgan
Hüseyin Atılgan

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir. Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.” (Atatürk) “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik...

04.11.201410:14

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel, her şeyden evvel Türkiye’nin istikbaline, kendi benliğine, millî an’anelerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.”(Atatürk) “Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri...

03.11.201410:13

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Felâketler, elemler, mağlûbiyetler milletler üzerinde bir takım etkenlerin vücut bulmasına sebebiyet verir. Bu etkenlerin başlıcası, öyle kara günlerinde sonra milletlerin uyanması vakalarını bulması ve kendi benliğini duymasıdır.Milletleri yükselten bu özelliklere bir etken daha ilâve edelim: İntikam hissi… Milletlerin kalbinde intikam hissi olmalı. Bu alelâde bir intikam değil,...

01.11.20149:46

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Hayattaki yegane üstünlüğüm, Türk doğmaktır! Muhterem milletime şunu tavsiye ederim ki; sinesinde yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki cevher-i asli’yi çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.” “Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar...

31.10.201410:02

DEVAMINI OKU
Atatürk’ün 15 yılda kurduğu fabrikalar

Atatürk’ün 15 yılda kurduğu fabrikalar

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarlarıyla sallandı. Beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela, korkar gibi oldu; sonra onlara...

30.10.201410:32

DEVAMINI OKU
Atatürk’ün Türk Birliği Ülküsü

Atatürk’ün Türk Birliği Ülküsü

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Türk Milleti yüzyıllardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli yaşamak için şart saymış bir kavmin kahraman evlatlarından ibarettir. Bu millet istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.”(Atatürk) “Vatana yüksek seciyeli ve metin ruhlu gençler yetişmesini temenni eylediğim İstanbul Türk İzci Ocağı’nın, Başbuğ’luk teklifini büyük bir hissi iftiharla kabul...

29.10.201410:08

DEVAMINI OKU

ATATÜRK İLE İLGİLİ Millet sevgisi kadar büyük mükâfat yoktur. İstiklâl harbinde benim de milletime ettiğim bir takım hizmetler olmuştur zannederim. Fakat, bunlardan hiçbirini kendime mal etmedim. Yapılanın hepsi milletin eseridir, dedim; aranacak olursa, doğrusu da budur. Mazide sayısız medeniyet kurmuş bir ırkın ve milletin çocukları olduğumuzu isbat etmek için, yapmamız...

28.10.20149:03

DEVAMINI OKU
Atatürk’ün Türk Birliği Ülküsü

Atatürk’ün Türk Birliği Ülküsü

ATATÜRK İLE İLGİLİ “Atatürk bazen 5-19 dakika yemeğe başlamaz, yaveri gelip kulağını bir şeyler söyledikten sonra ‘Afiyet olsun’ der yemeğe başlardık. Bir gün bunun nedenini Atatürk’e sorunca; “ Sen karışma, yemeğine devam et dedi”. İyice merak ettim. Gittim yaverine; “Sen Paşa’nın kulağını ne diyorsun da biz yemeğe başlıyoruz?” diye sordum....

27.10.201410:51

DEVAMINI OKU
H.E. Adıvar’a hediye fotoğraf

H.E. Adıvar’a hediye fotoğraf

ATATÜRK İLE İLGİLİ -Bizi diğer medeni milletler arasında geri bıraktıran adlî, siyasî, iktisadî, malî zincirler kırılmıştır. Parçalanmıştır… Bugüne kadar kazandığımız muvaffakıyet, bize ancak terakki ve medeniyete doğru bir yol açmıştır. Yoksa terakki medeniyeti henüz ulaşılmış değildir. -Türkiye’nin gerçek sahibi ve efendisi, hakiki üretici olan köylüdür. O halde, herkesten daha çok...

25.10.20149:24

DEVAMINI OKU

Atatürk ve Kral Edward

ATATÜRK İLE İLGİLİ -Hayatımın bütün safhalarında olduğu gibi, son zamanların buhranları ve felaketleri arasında da, bir dakika geçmemiştir ki, her türlü huzur ve istirahatimi, her nev’i şahsi duygularımı, milletin selameti ve saadeti namına feda etmekten zevk duymayayım. -Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan milletler arasında demokrat doğan yegâne millet Türklerdir.( Atatürk-1937)...

23.10.201410:42

DEVAMINI OKU