Son güncellenme :24.01.2020 10:48

Anasayfa > Muğla, Yazarlar > ALLAH KATINDA HAK DİN İSLAMDIR!

24.01.2020 Cum, 10:48

 

 

                                                                                                                                   Bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden varlığından haberdar eden, lütfettiği İslam nimetinden dolayı alemlerin Rabbine sonsuz hamd eder, Allah’ın selamı rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı siz okurlarımızın ve tüm inananların üzerinize olsun, Cumanız Mübarek olsun.

 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyl

İnsan, yapısı itibariyle dine muhtaçtır. Çünkü insan ruh ve bedenden ibarettir. Bedeni ihtiyaçları karşılamak nasıl hayatın bir gereği ise, manevi varlığın devamı da ruhî ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlıdır. Onun bu ihtiyaçlarını karşılayan en köklü müessese ise dindir. Din duygusu insanın doğuştan beraberinde getirdiği bir duygudur. İnsan, her zaman ve her yerde yüce, kudretli ve ulu bir varlığa sığınma, ona güvenme ve ondan yardım dileme ihtiyacını hissetmiştir. Bu sığınma ve güvenme duygusu, din ile karşılanmaktadır. Din tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan evrensel ve köklü bir olgudur. İnsana hitap eden ve insan için söz konusu olan din, insanla beraber var olmuş ve tarih boyunca varlığını sürdürmüştür. Tarihin hangi devresine bakılırsa bakılsın dinsiz bir toplum görülmemektedir. (Diyanet vakfı ilmihali c.1)

DİNİ VAHİY YOLUYLA BİLDİREN ALLAH’TIR.

Bütün gerçek hak dinler Allah’tan gelmiş ve safiyetlerini korudukları sürece yürürlükte kalmıştır. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine bildirilen din de tevhid dinidir. Allah’ın varlığı ve birliği ile nübüvvet ve âhiret inancı bütün ilâhî dinlerde değişmez ilkeler olarak yer alır. Bundan dolayı Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak dinlerin ortak adı İslâm’dır.

Rabbimiz Al’İmran,19. Ayette şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.”

O İslâm ki, kuru bir iddiadan ibaret değildir, sadece bir sembol değildir, sadece dil ile söylenen bir sözcük değildir, hatta kalbin huzur içinde kapsamına aldığı bir düşünce de değildir… Burada sözü edilen İslâm teslim olmakla gerçekleşen İslâm’dır… İtaat ve bağlılıkla gerçekleşen İslâm’dır. (Fizilal’il Kur’an, Seyyid Kutub)

 

KIYAMETE KADAR YAŞAYACAK OLAN DİN İSLÂM

 

Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve selem veda haccında vakfede bulunup güneş battığı sırada inen Mâide, 3. ayet-i kerime ile dinin tamamlanarak kemale erdiği bildirildi: “… Bugün size dininizi ikmal ettim; üzerinize olan nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” )

“Kim İslam’dan başka bir dine girecek olursa, kabul edilmeyecektir ve ahrette de en büyük zarara uğrayanlardan olacaktır.” (Kur’an-ı Kerim 3/85)

Bu konuda Peygamberimiz (sav) Allah’a şöyle dua etmiştir: “Ey Allah’ım! Kalbimi İslam üzerine sabit kıl. Ben, Rab olarak sana, din olarak İslam’a razı oldum…” (Tirmizî, Deavât, 89.)

 

Yüce Allah son peygamber Hz. Muhammed’e insanlığın muhtaç olduğu itikadi ve amelî ilkelerin en mükemmellerini içeren Kur’ân-ı Kerîm’i indirmek suretiyle ilk peygamber Hz. Âdem’den beri insanlığa göndermiş olduğu ve kendi katında İslâm diye isimlendirdiği dini  kıyamete kadar farklı iklim ve coğrafyalarda yaşayan muhtelif cemiyetlerin düşünce, hayat ve medeniyet alanındaki ihtiyaçlarını karşılayacak bir nitelikte ve mahiyette olmak üzere kemale erdirmiş;  bu dinde insanî sorunların çözümü için ana ilkeleri koymuş, ayrıntılar ve ortaya çıkacak yeni sorunların çözümü için de genel prensipleri çerçevesinde ictihad yolunu açık tutmuştur.  (Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 2)

 

Hıristiyanlık ve Yahudilik asılları bakımından birer gerçek din iken sonradan bozulmuş, İlâhî niteliklerini kaybetmiş olan dinlerdir. İşte bu yüzden Yüce Allah en son ve en büyük peygamberi olan Hazret-i Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’i bütün insanlara peygamber olarak göndermiştir. Onun aracılığı ile de hak dinlerin en sonu ve en mükemmeli olan İslâm dinini kullarına ihsan etmiştir. İşte bugün yeryüzünde hak din olarak kıyamete kadar yaşayacak olan yalnız bu İslâm dinidir.

 

BEYİN’E GIDA KALBE ŞİFA BİLGİ HAPI:

İLAH: 1) Hak olsun batıl olsun tapınılan her türlü varlık, tanrı, mabut. “Allah’la beraber başka bir ilaha dua etmeyin.” (Kur’an-ı Kerim 28/88)

2) Tapınılan, yüceliği karşısında hayranlık duyulan, gönülden bağlanılıp sığınılan, duyularla idrak edilemeyen varlık. “Allah ki ondan başka İlah yoktur, daima diri ve yarattıklarını koruyup yönetendir. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur…” (Kur’an-ı Kerim 2/255)

3) Hayatın tüm alanlarındaki kuralları belirleme hakkı elinde olan, sevgi, saygı ve yüceltmede eşsiz kabul edilen mutlak varlık, Allah.

“Sizin ilahınız tek İlahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman’dır ve Rahim’dir.”(Kur’an-ı Kerim 2/163) (Dini terimler sözlüğü)

YORUMLAR

Toplam 0 yorum bulunmaktadır.